SKALICE co to jest
Definicja skalice co to jest. Czym jest oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki.

Co to jest SKALICE

Definicja SKALICE: skałki, ogólna nazwa form terenu stworzonych wskutek oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki którym na powierzchni Ziemi odsłania się skała nie przykryta zwietrzeliną. W zależności od kształtów wyróżniamy: 1) turnie (turniczki, chłopki skalne) - cechujące się pionowymi albo zbliżonymi do pionu ścianami i nieco zaokrąglonym wierzchołkiem, 2) iglice (igły) skalne - o smukłym kształcie, pionowych ścianach i ostrym wierzchołku, 3) baszty skalne - cechujące się pionowymi ścianami i płaskim albo zaokrąglonym wierzchołkiem, 4) kopy skalne - o kształcie podobnym do baszt, ale niższe i szersze, 5) grzyby skalne o spłaszczonym wierzchołku, przewieszonych ścianach i podstawie znacząco węższej od wierzchołka, 6) maczugi skalne - cechujące się smukłym kształtem, nieco zaokrąglonym wierzchołkiem i miejscami przewieszonymi ścianami, 7) mury skalne - o wydłużonym kształcie i dwóch równoległych do siebie ścianach skalnych, 8) ambony skalne (kazalnice) - o płaskim wierzchołku, pionowych ścianach z trzech stron, z czwartej strony przyrośnięte do stoku. Stworzenie poszczególnych rodzajów skalic zależy między innymi od: biegu, upadu, spękań i odporności skały, rodzaju mechanizmów wietrzeniowych i denudacyjnych, tempa usuwania zwietrzeliny. Skalice nazywa się regularnie skałami, niesłusznie, gdyż wyraz skała znaczy utwór geologiczny, a nie formę terenu. W Polsce skalice regularnie występują w górach (Tatrach, Pieninach, Bieszczadach, Sudetach), a również na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Definicja Szeregówka:
Co to jest wiejskiej, pochodzący jeszcze ze średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na skalice co to jest.
Definicja Siodło:
Co to jest zazwyczaj trawiastej przełęczy, oddzielającej dwa szczyty. Terminem siodło określane są także niekiedy poszczególne płytkie wcięcia szerokiej przełęczy. Mniejsza przełęcz tego typu nazywana bywa skalice definicja.
Definicja Szreń:
Co to jest rodzaj pokrywy śnieżnej (śniegu), przekrystalizowanej pod wpływem częściowego rozmrożenia i ponownego zamarznięcia skalice co znaczy.
Definicja Skała:
Co to jest jednego albo wielu różnych minerałów, powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo kosmologicznych (magmatyzmu, metamorfizmu, sedymentacji i in.), tworzący fundamentalny składnik skalice słownik.

Czym jest Skalice znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: