SŁONOROŚLA co to jest
Definicja słonorośla co to jest. Czym jest zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych.

Co to jest Słonorośla

Definicja SŁONOROŚLA: halofity, solniskowa roślinność, rośliny żyjące na glebach zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych dolinach rzek zasilanych wodami bogatymi w substancje alkaliczne (na przykład chlorki: chlorek potasu, węglany i siarczany), na obszarach solniskowych (słone źródła albo słona woda gruntowa) i w klimatach suchych. Halofity wykazują charakterystyczne cechy przystosowawcze: gruboszowatość (sukulenty) albo kseromorfizm (kserofity), powiązane z utrudnionym pobieraniem wody zasobnej w sole mineralne. Halofity posiadają wysokie wartości ciśnienia osmotycznego soku komórkowego (20-40 atmosfer), przewyższające niekiedy wartości ciśnienia osmotycznego roztworu glebowego. Wybrane z nich mogą wydzielać nadmiar soli dzięki odpowiednim gruczołom wydzielniczym występującym na liściach i łodygach. Odznacza się halofity bezwzględne (obowiązkowe) i względne (fakultatywne). Do ekipy pierwszej należą rośliny narastające wyłącznie na glebach słonych (((na przykład muchotrzew solniskowy, soliród zielny), do drugiej występujące także gdzie indziej (((((na przykład na pastwiskach, śmietnikach), ((((((na przykład mannica odstająca, pięciornik gęsi i gatunki łobody i komosy. W Polsce najbogatsza flora halofitów występuje na terenach nadmorskich, na Kujawach i w okolicach Buska, Ciechocinka i Inowrocławia

Definicja Sjenit:
Co to jest skała głębinowa należąca do ekipy skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości słonorośla.
Definicja Szare Gleby:
Co to jest powstające w warunkach klimatu umiarkowanego kontynentalnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 400-600 mm, na obszarach lasostepów albo lasów liściastych z udziałem roślinności zielnej. W słonorośla.
Definicja Stratus:
Co to jest meteorol. niska warstwowa chmura dająca opad mżawki, lodu albo śniegu ziarnistego słonorośla.

Czym jest Słonorośla znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: