SŁONOROŚLA co to jest
Definicja słonorośla co to jest. Czym jest zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych.

Co to jest SŁONOROŚLA

Definicja SŁONOROŚLA: halofity, solniskowa roślinność, rośliny żyjące na glebach zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych dolinach rzek zasilanych wodami bogatymi w substancje alkaliczne (na przykład chlorki: chlorek potasu, węglany i siarczany), na obszarach solniskowych (słone źródła albo słona woda gruntowa) i w klimatach suchych. Halofity wykazują charakterystyczne cechy przystosowawcze: gruboszowatość (sukulenty) albo kseromorfizm (kserofity), powiązane z utrudnionym pobieraniem wody zasobnej w sole mineralne. Halofity posiadają wysokie wartości ciśnienia osmotycznego soku komórkowego (20-40 atmosfer), przewyższające niekiedy wartości ciśnienia osmotycznego roztworu glebowego. Wybrane z nich mogą wydzielać nadmiar soli dzięki odpowiednim gruczołom wydzielniczym występującym na liściach i łodygach. Odznacza się halofity bezwzględne (obowiązkowe) i względne (fakultatywne). Do ekipy pierwszej należą rośliny narastające wyłącznie na glebach słonych (((na przykład muchotrzew solniskowy, soliród zielny), do drugiej występujące także gdzie indziej (((((na przykład na pastwiskach, śmietnikach), ((((((na przykład mannica odstająca, pięciornik gęsi i gatunki łobody i komosy. W Polsce najbogatsza flora halofitów występuje na terenach nadmorskich, na Kujawach i w okolicach Buska, Ciechocinka i Inowrocławia

Definicja Szczawy:
Co to jest zawierające ponad 1 g wolnego dwutlenku węgla (CO2) w 1 dm3 wody. Szczawy to wody infiltracyjne, które wsiąkając w podłoże napotykają wyziewy dwutlenku węgla (w Polsce powiązane z wulkanizmem Karpat słonorośla co to jest.
Definicja Speleologia:
Co to jest poznawanie i naukowe badanie genezy i rozwoju jaskiń. Rodzaj dyscypliny na pograniczu różnych nauk, między innymi: geologii, geomorfologii, hydrogeologii, klimatologii, biogeografii, archeologii słonorośla definicja.
Definicja Sztorm:
Co to jest mocny i długookresowy wiatr morski o prędkości powyżej 20 m/s (72 km/godz., powyżej 8° w skali Beauforta), powstający w trakcie przesuwania się głębokich niżów przy różnicy ciśnień powyżej 5 hPa na słonorośla co znaczy.
Definicja Sapropel:
Co to jest ciemny osad (muł) tworzący się na dnie zbiorników wodnych w wyniku rozkładu martwych szczątków organicznych bez dostępu tlenu i przy współudziale saprobiontów. Wydzielające się w trakcie reakcji słonorośla słownik.

Czym jest Słonorośla znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: