SOLIFLUKCJA co to jest
Definicja soliflukcja co to jest. Czym jest obszarach o klimacie zimnym, w warunkach.

Co to jest SOLIFLUKCJA

Definicja SOLIFLUKCJA: jeden z mechanizmów morfologicznych modelujących stoki w obszarach o klimacie zimnym, w warunkach peryglacjalnych (obszary polarne, wysokie góry). Bazuje na wolnym (do kilku cm na rok) pełzaniu wierzchniej warstwy gruntu. Soliflukcja sprzyja sezonowe rozmarzanie powierzchniowej warstwy zwietrzeliny, która silnie nasączona wodą "ślizga się" po głębszej warstwie nadal zamarzniętej. Istotną rolę odgrywa także działalność lodu włóknistego, sprzyjającego przemieszczaniu okruchów zwietrzeliny w dół stoku i częste zmiany temperatury, powodujące wielokrotnie naprzemienne odmarzanie i zamarzanie gruntu

Definicja Stratowulkan:
Co to jest geol. miejsce wybuchu i naprzemiennego wydobywania się magmy i innych produktów z wnętrza wulkanu; również góra w kształcie stożka powstała w miejscu wybuchu wulkanu z produktów jego erupcji soliflukcja co to jest.
Definicja Szeregówka:
Co to jest wiejskiej, pochodzący jeszcze ze średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na soliflukcja definicja.
Definicja Sztorm:
Co to jest mocny i długookresowy wiatr morski o prędkości powyżej 20 m/s (72 km/godz., powyżej 8° w skali Beauforta), powstający w trakcie przesuwania się głębokich niżów przy różnicy ciśnień powyżej 5 hPa na soliflukcja co znaczy.
Definicja Sedymentacja:
Co to jest geologii gromadzenie się na powierzchni skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości, materiałów niesionych poprzez wody płynące, lodowce, wiatr, rozpuszczonych albo zawieszonych w wodzie soliflukcja słownik.

Czym jest Soliflukcja znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: