SOLNKO co to jest
Definicja solnisko co to jest. Czym jest charakteryzujące się nieraz znacznym zasoleniem. Solniska.

Co to jest SOLNISKO

Definicja SOLNISKO: słone bagno, zazwyczaj bezodpływowe obniżenie terenu charakteryzujące się nieraz znacznym zasoleniem. Solniska występują tylko na obszarach o klimacie suchym, gdzie parowanie przewyższa opady. Woda pochodząca z okresowych opadów deszczu gromadzi się w tych obniżeniach tworząc okresowe jeziora. Rozpuszczone w wodzie związki mineralne w konsekwencji silnego parowania wytrącają się z roztworu, powodując zasolenie obszaru. Odpowiednikiem są między innymi solniska w Ameryce Południowej zwane tu salarami (salares), na przykład Salar de Uyuni, Salar de Atacama

Definicja Sublimacja:
Co to jest polegająca na bezpośrednim przejściu substancji z etapy stałej do gazowej (bez stopienia). Prężność pary nad tą substancją musi być niższa aniżeli ciśnienie w punkcie potrójnym (pkt. układu solnisko co to jest.
Definicja Stan Wody:
Co to jest zwierciadła wody w cieku albo zbiorniku mierzona poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu odniesienia (tak zwany rzędna zera wodowskazu). Stan wody podaje się w jednostkach długości solnisko definicja.
Definicja Stratosfera:
Co to jest ziemskiej położona ponad troposfery i oddzielona od niej tropopauzą, rozciągająca się na wysokości 45-50 km. W stratosferze występuje zdarzenie inwersji temperatury, bo w dolnej części (około 12-25 solnisko co znaczy.
Definicja Sejsmograf:
Co to jest wykrywający i rejestrujący przebieg drgań powierzchni Ziemi wywołanych trzęsieniem ziemi albo sztucznie, na przykład przez eksplozję materiałów wybuchowych. Drgania zapisane są na sejsmogramie, z solnisko słownik.

Czym jest Solnisko znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: