SOŁODIE co to jest
Definicja sołodie co to jest. Czym jest sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z.

Co to jest Sołodie

Definicja SOŁODIE: sołodzie, typ gleb należący do gleb słonych, powstających z sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z nich soli, przy jednoczesnym zastępowaniu ich sodą (węglan sodu), która skutkuje rozkład różnych minerałów glebowych. Następstwem tego procesu jest ich przemieszczanie się w głąb profilu glebowego i akumulacja w środkowej jego części. Niewiele urodzajne. W razie użytkowania rolniczego wymagają intensywnego nawożenia i bardzo głębokiej orki. Występują w kompleksach z in. glebami słonymi, raczej na obszarach zachodniej i środkowej Azji

Definicja Solanka:
Co to jest zawierająca ponad 15 g/l rozpuszczonych soli: jodu, bromu, kamiennej i innych. W Polsce solanki występują na wybrzeżu (Międzyzdroje, Sopot, Krynica Morska), u podnóża Sudetów (Łagów), u podnóża sołodie.
Definicja Strop:
Co to jest w geologii - górna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio nad nią sołodie.
Definicja Sjenit:
Co to jest skała głębinowa należąca do ekipy skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości sołodie.

Czym jest Sołodie znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: