SOŁODIE co to jest
Definicja sołodie co to jest. Czym jest sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z.

Co to jest SOŁODIE

Definicja SOŁODIE: sołodzie, typ gleb należący do gleb słonych, powstających z sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z nich soli, przy jednoczesnym zastępowaniu ich sodą (węglan sodu), która skutkuje rozkład różnych minerałów glebowych. Następstwem tego procesu jest ich przemieszczanie się w głąb profilu glebowego i akumulacja w środkowej jego części. Niewiele urodzajne. W razie użytkowania rolniczego wymagają intensywnego nawożenia i bardzo głębokiej orki. Występują w kompleksach z in. glebami słonymi, raczej na obszarach zachodniej i środkowej Azji

Definicja Szczawy:
Co to jest zawierające ponad 1 g wolnego dwutlenku węgla (CO2) w 1 dm3 wody. Szczawy to wody infiltracyjne, które wsiąkając w podłoże napotykają wyziewy dwutlenku węgla (w Polsce powiązane z wulkanizmem Karpat sołodie co to jest.
Definicja Spąg:
Co to jest dolna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej albo kopaliny przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio pod nią sołodie definicja.
Definicja Sandr:
Co to jest geogr. rozległe, piaszczyste albo żwirowe równiny w kształcie stożka powstałe wskutek działalności wód polodowcowych sołodie co znaczy.
Definicja Salsa:
Co to jest typ wulkanu błotnego związanego z występowaniem skał bitumicznych, charakteryzujący się tym, iż wydobywające się z niego błoto wulkaniczne nie jest gorące sołodie słownik.

Czym jest Sołodie znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: