SOŁOŃCZAKI co to jest
Definicja sołończaki co to jest. Czym jest charakteryzujący się obecnością w wierzchnich warstwach.

Co to jest SOŁOŃCZAKI

Definicja SOŁOŃCZAKI: sołonczaki, typ gleb należący do gleb słonych, charakteryzujący się obecnością w wierzchnich warstwach profilu glebowego sporych ilości łatwo rozpuszczalnych soli zasadowych (raczej siarczanowych, chlorkowych, węglanowych i magnezowych). Akumulacja soli wiąże się z kapilarnym podsiąkaniem wód gruntowych zasobnych w rozpuszczone sole i ich wytrącaniem się w wyniku wyparowania wody, regularnie w formie naskorupień na powierzchni gruntu. W słabo zróżnicowanym profilu odznacza się: cienki poziom próchniczny ( regularnie w ogóle go brak), jasnoszary poziom o grubości do 50 cm, przechodzący niżej w dobrze rozwinięty poziom o zabarwieniu żółtobrązowym. Odczyn gleb jest przeważnie silnie zasadowy (pH 9-11). Powstawanie sołończaków wiąże się z głębokością zalegania zwierciadła wód gruntowych (100-300 cm) i rzeźbą terenu. Użytkowanie rolnicze wymaga melioracji obniżającej zwierciadło wód gruntowych, usunięcia szkodliwego dla roślin nadmiaru soli zasadowych i przemywania powierzchniowych warstw gleby. Sołończaki występują na obszarach południowej Europy, centralnej Azji, Afryki i Australii

Definicja Stalagmit:
Co to jest rodzaj nacieku występującego na dnie jaskiń krasowych, powstały w wyniku wytrącania węglanu wapnia z kropel wody spadających ze stropu jaskini sołończaki co to jest.
Definicja Serir:
Co to jest służąca w północnej Afryce i na Półwyspie Arabskim nazwa pustyni żwirowej sołończaki definicja.
Definicja Serak:
Co to jest geol. figura lodu pojawiająca się na powierzchni lodowca górskiego w wyniku powstawania szczelin i pęknięć masy lodowej sołończaki co znaczy.
Definicja Skalenie:
Co to jest skałotwórcze o zróżnicowanym składzie chemicznym i różnej postaci kryształów. Należą do nich glinokrzemiany potasu, sodu, wapnia i baru, wykazujące umiejętność do izomorfizmu. Odznacza się skalenie sołończaki słownik.

Czym jest Sołończaki znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: