SOŁOŃCZAKI co to jest
Definicja sołończaki co to jest. Czym jest charakteryzujący się obecnością w wierzchnich warstwach.

Co to jest Sołończaki

DefinicjaSOŁOŃCZAKI: sołonczaki, typ gleb należący do gleb słonych, charakteryzujący się obecnością w wierzchnich warstwach profilu glebowego sporych ilości łatwo rozpuszczalnych soli zasadowych (raczej siarczanowych, chlorkowych, węglanowych i magnezowych). Akumulacja soli wiąże się z kapilarnym podsiąkaniem wód gruntowych zasobnych w rozpuszczone sole i ich wytrącaniem się w wyniku wyparowania wody, regularnie w formie naskorupień na powierzchni gruntu. W słabo zróżnicowanym profilu odznacza się: cienki poziom próchniczny ( regularnie w ogóle go brak), jasnoszary poziom o grubości do 50 cm, przechodzący niżej w dobrze rozwinięty poziom o zabarwieniu żółtobrązowym. Odczyn gleb jest przeważnie silnie zasadowy (pH 9-11). Powstawanie sołończaków wiąże się z głębokością zalegania zwierciadła wód gruntowych (100-300 cm) i rzeźbą terenu. Użytkowanie rolnicze wymaga melioracji obniżającej zwierciadło wód gruntowych, usunięcia szkodliwego dla roślin nadmiaru soli zasadowych i przemywania powierzchniowych warstw gleby. Sołończaki występują na obszarach południowej Europy, centralnej Azji, Afryki i Australii

Czym jest Sołończaki znaczenie w Słownik geografia S .