SORGO co to jest
Definicja sorgo co to jest. Czym jest na obszarach tropikalnych. Kilka gatunków istotnych roślin.

Co to jest SORGO

Definicja SORGO: rodzaj z rodz. traw liczący około 25 gatunków występujących na obszarach tropikalnych. Kilka gatunków istotnych roślin uprawnych, zbożowych, dostarczających nasion jadalnych, pastewnych i przemysłowych, światowa produkcja wynosi 60,6 mln t (1994). Z Afryki pochodzi najprawdopodobniej sorgo murzyńskie, a więc durra (Sorghum durra), którego ziarno przetwarzane jest na mąkę i kasze, sorgo sudańskie (Sorghum sudanense), raczej roślina pastewna, do 3 m wysokości i sorgo cukrowe (Sorghum saccharatum) użytkowane jako źródło cukru (z łodyg), a również ziarna i tak zwany "słomy ryżowej" do wyrobu szczotek i mioteł. Z obszaru śródziemnomorskiego wywodzi się sorgo alepskie (Sorghum halepense), zboże chlebowe i roślina pastewna, z Dalekiego Wschodu zaś sorgo japońskie lub kaoliang (Sorghum japonicum), także dostarczające ziarna i paszy. Uprawa sorgo jest bardzo rozpowszechniona. Pochodzenie poszczególnych form trudne do określenia

Definicja Staw:
Co to jest m) zbiornik wodny utworzony w celach gospodarczych (najczęściej do hodowli ryb) albo turystycznych. W stawie istnieje sposobność spuszczania wody i ponownego napełniania go, co ma ważne znaczenie sorgo co to jest.
Definicja Sieć Rzeczna:
Co to jest wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty sorgo definicja.
Definicja Safari:
Co to jest ustalenia wyprawy karawanowej albo myśliwskiej w Afryce Wschodniej. Dawniej kluczowym celem safari było polowanie z bronią na dziką zwierzynę, aktualnie to jest wyprawa turystyczno-poznawcza sorgo co znaczy.
Definicja Szron:
Co to jest osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek i tym podobne, powstający podobnie jak rosa, lecz w temperaturze poniżej 0°C sorgo słownik.

Czym jest Sorgo znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: