WODY STAN co to jest
Definicja stan wody co to jest. Czym jest poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu.

Co to jest Stan Wody

Definicja STAN WODY: wysokość zwierciadła wody w cieku albo zbiorniku mierzona poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu odniesienia (tak zwany rzędna zera wodowskazu). Stan wody podaje się w jednostkach długości, na przykład w cm

Definicja Staw:
Co to jest m) zbiornik wodny utworzony w celach gospodarczych (najczęściej do hodowli ryb) albo turystycznych. W stawie istnieje sposobność spuszczania wody i ponownego napełniania go, co ma ważne znaczenie stan wody.
Definicja Siedlisko:
Co to jest ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm stan wody.
Definicja Salsa:
Co to jest typ wulkanu błotnego związanego z występowaniem skał bitumicznych, charakteryzujący się tym, iż wydobywające się z niego błoto wulkaniczne nie jest gorące stan wody.

Czym jest Wody Stan znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: