BEZROBOCIA STOPA co to jest
Definicja stopa bezrobocia co to jest. Czym jest praktyce służące są dwa metody jej obliczania.

Co to jest Stopa Bezrobocia

Definicja STOPA BEZROBOCIA: rozmiar statystyczna opisująca zdarzenie bezrobocia. W praktyce służące są dwa metody jej obliczania: pierwszy, stosowany w większości państw świata, ustala stopę bezrobocia jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugi, służący rzadziej, jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, jest to do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym państwie wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona drugim metodą jest zawsze niższa, ponieważ liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej. Stopa bezrobocia nie jest dokładnym miernikiem rozmiarów bezrobocia, gdyż zawsze istnieje ekipa niepracujących, którzy poszukują pracy na swoją rękę nie rejestrując się w urzędzie zatrudnienia, a jednocześnie wielu zarejestrowało się tylko po to, aby skorzystać z prawa do zasiłku, nie mając zamiaru podjęcia pracy. Rozróżnia się rzeczywistą i naturalną stopę bezrobocia. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich niepracujących, niezależnie od przyczyn, dla których pozostają bez pracy. Naturalna stopa bezrobocia dotyczy tylko niepracujących dobrowolnie, tzn. tych, których pozostawanie bez pracy nie wynika ze stanu koniunktury. Szacuje się, iż naturalna stopa bezrobocia wynosi około 3-4%, a bezrobocie tej wielkości uznaje się za korzystne dla gospodarki

Definicja Sapropel:
Co to jest ciemny osad (muł) tworzący się na dnie zbiorników wodnych w wyniku rozkładu martwych szczątków organicznych bez dostępu tlenu i przy współudziale saprobiontów. Wydzielające się w trakcie reakcji stopa bezrobocia.
Definicja Sejsza:
Co to jest występujący w zamkniętych zatokach morskich i morzach i jeziorach. Bazuje na szerokim kołysaniu wód: przy brzegach poziom wody wymienia się rytmicznie (od kilkudziesięciu min. do powyżej doby, na stopa bezrobocia.
Definicja Serak:
Co to jest geol. figura lodu pojawiająca się na powierzchni lodowca górskiego w wyniku powstawania szczelin i pęknięć masy lodowej stopa bezrobocia.

Czym jest Bezrobocia Stopa znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: