NAPŁYWOWY STOŻEK co to jest
Definicja stożek napływowy co to jest. Czym jest terenu, powstająca w konsekwencji akumulacji.

Co to jest STOŻEK NAPŁYWOWY

Definicja STOŻEK NAPŁYWOWY: aluwialny stożek, regularnie spotykana forma powierzchni terenu, powstająca w konsekwencji akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych poprzez rzekę albo potok w miejscu wyraźnego pomniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody, na przykład u wylotu doliny bocznej do głównej. Stożki napływowe mają zazwyczaj kształt wachlarzowaty (stąd nazwa), a ciek w ich obrębie regularnie rozgałęzia się na kilka ramion. Stożek napływowy powstający w miejscu ujścia rzeki do morza albo jeziora nosi nazwę delty

Definicja Stalagmit:
Co to jest rodzaj nacieku występującego na dnie jaskiń krasowych, powstały w wyniku wytrącania węglanu wapnia z kropel wody spadających ze stropu jaskini stożek napływowy co to jest.
Definicja Sołońce:
Co to jest do gleb słonych, charakteryzujący się wysoką zawartością jonów sodu (powyżej 20% w kompleksie sorpcyjnym), co skutkuje wypieranie jonów wapnia, a również małą przepuszczalnością dla wody, sporą stożek napływowy definicja.
Definicja Szczawy:
Co to jest zawierające ponad 1 g wolnego dwutlenku węgla (CO2) w 1 dm3 wody. Szczawy to wody infiltracyjne, które wsiąkając w podłoże napotykają wyziewy dwutlenku węgla (w Polsce powiązane z wulkanizmem Karpat stożek napływowy co znaczy.
Definicja Soliflukcja:
Co to jest morfologicznych modelujących stoki w obszarach o klimacie zimnym, w warunkach peryglacjalnych (obszary polarne, wysokie góry). Bazuje na wolnym (do kilku cm na rok) pełzaniu wierzchniej warstwy stożek napływowy słownik.

Czym jest Napływowy Stożek znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: