STRATOSFERA co to jest
Definicja stratosfera co to jest. Czym jest oddzielona od niej tropopauzą, rozciągająca się na.

Co to jest STRATOSFERA

Definicja STRATOSFERA: warstwa atmosfery ziemskiej położona ponad troposfery i oddzielona od niej tropopauzą, rozciągająca się na wysokości 45-50 km. W stratosferze występuje zdarzenie inwersji temperatury, bo w dolnej części (około 12-25 km) charakteryzuje się ona izotermią równą -55°C, a w górnej części (ozonosfera) - mocnym wzrostem temperatury do wartości dodatnich, spowodowanym reakcjami rozpadu tlenu i powstawania ozonu. W stratosferze jest mało pary wodnej, lecz niekiedy na wysokości ((około 20-30 km obserwuje się obłoki iryzujące

Definicja Skalice:
Co to jest nazwa form terenu stworzonych wskutek oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki którym na powierzchni Ziemi odsłania się skała nie przykryta zwietrzeliną. W zależności od kształtów stratosfera co to jest.
Definicja Slumsy:
Co to jest dzielnice wielkiego miasta o b. niskim standardzie życia, z nędznymi domami, ruderami zamieszkiwanymi poprzez biedotę wielkomiejską stratosfera definicja.
Definicja Staw:
Co to jest m) zbiornik wodny utworzony w celach gospodarczych (najczęściej do hodowli ryb) albo turystycznych. W stawie istnieje sposobność spuszczania wody i ponownego napełniania go, co ma ważne znaczenie stratosfera co znaczy.
Definicja Sirocco:
Co to jest ciepłego albo gorącego wiatru wiejącego obok Morza Śródziemnego z kierunku południowego albo południowo-wschodniego, znad Afryki albo Półwyspu Arabskiego. Wieje on najczęściej wiosną przed stratosfera słownik.

Czym jest Stratosfera znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: