STROP co to jest
Definicja strop co to jest. Czym jest przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio nad nią. Słownik.

Co to jest STROP

Definicja STROP: w geologii - górna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio nad nią

Definicja Stalagnat:
Co to jest geol. wapienna forma naciekowa w kształcie kolumny sięgającej od dna do stropu jaskini, powstała z połączenia się stalaktytu ze stalagmitem strop co to jest.
Definicja Sjenit:
Co to jest skała głębinowa należąca do ekipy skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości strop definicja.
Definicja Sieć Rzeczna:
Co to jest wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty strop co znaczy.
Definicja Skała Płonna:
Co to jest nieużyteczna gospodarczo skała eksploatowana ze złoża wspólnie z kopaliną, na przykład piaski i gliny tworzące przewarstwienia w pokładach węgla brunatnego strop słownik.

Czym jest Strop znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: