STUDNIA co to jest
Definicja studnia co to jest. Czym jest powierzchnię gruntu z poziomem wody gruntowej albo.

Co to jest Studnia

Definicja STUDNIA: pionowy szyb albo stalowy przewód rurowy złączający powierzchnię gruntu z poziomem wody gruntowej albo zaskórnej. Z racji na sposób wykonania i konstrukcję rozróżnia się studnie:- kopane (otwór obudowany jest cembrowiną (cembrowanie) - z cegły, kamienia albo betonu, a wodę pobiera się dzięki kołowrotu, pompy i tym podobne),- wiercone (ujęcie wody łączy z powierzchnią gruntu rura stalowa wyposażona u góry w podnośnik wody),- artezyjskie (artezyjska studnia),- abisyńskie (rura wbita albo wkręcona w grunt, wyposażona w ręczną pompę, służy do czerpania niewielkich ilości wody z płytkich pokładów wodnych).Studnia ma określoną wydajność - zbyt spory pobór wody w krótkim czasie może doprowadzić do jej wyschnięcia i utworzenia leja depresyjnego. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się między innymi studnie: eksploatacyjne (pobór wody pitnej, przemysłowej i tym podobne))), inżynierskie - fundamentowe, pomocnicze i tym podobne)))) (służą na przykład do obniżania poziomu wody gruntowej), badawcze

Definicja Sublimacja:
Co to jest polegająca na bezpośrednim przejściu substancji z etapy stałej do gazowej (bez stopienia). Prężność pary nad tą substancją musi być niższa aniżeli ciśnienie w punkcie potrójnym (pkt. układu studnia.
Definicja Sołońce:
Co to jest do gleb słonych, charakteryzujący się wysoką zawartością jonów sodu (powyżej 20% w kompleksie sorpcyjnym), co skutkuje wypieranie jonów wapnia, a również małą przepuszczalnością dla wody, sporą studnia.
Definicja Sjenit:
Co to jest skała głębinowa należąca do ekipy skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości studnia.

Czym jest Studnia znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: