TRANSPIRACJA co to jest
Definicja transpiracja co to jest. Czym jest transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja.

Co to jest Transpiracja

Definicja TRANSPIRACJA: czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin. Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i poprzez skórkę (transpiracja kutykularna). Transpiracja szparkowa stanowi około 75-90% transpiracji ogólnej, transpiracja kutykularna na ogół nie przekracza kilku proc., nie mniej jednak u drzew i roślin cieniolubnych udział transpiracji kutykularnej jest większy niż u roślin światłolubnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozmiar transpiracji są światło i temperatura. Transpiracja ma fundamentalne znaczenie w przewodzeniu wody poprzez tkanki roślinne, obniża także temperaturę rośliny chroniąc ją przed przegrzaniem. Potrzeby wodne rośliny charakteryzuje współczynnik transpiracji, a więc liczba wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy, może on wynosić na przykład od 293 l/kg dla prosa, które dobrze rośnie na glebach suchych, do 905 l/kg dla lnu, który wymaga gleb mocno wilgotnych

Definicja Trzęsienie Ziemi:
Co to jest gwałtowny wstrząs (albo ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią Ziemi (ognisko trzęsienia ziemi) i rozchodzący się w formie fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na transpiracja.
Definicja Tektonika:
Co to jest zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami ich powstawania, a również jej ewolucją na przestrzeni czasu (zarówno w skali globalnej, jak i transpiracja.
Definicja Tombolo:
Co to jest przebiegu w przybliżeniu prostopadłym albo skośnym do wybrzeża. Tombolo łączy ląd albo sporą wyspę ze znacząco mniejszą wyspą przybrzeżną, tworząc półwysep przyrostkowy. Powstaje w konsekwencji transpiracja.

Czym jest Transpiracja znaczenie w Słownik geografia T .

  • Dodano:
  • Autor: