co to jest
Definicja tuf co to jest. Czym jest poprzez nagromadzenie się sporych ilości drobnego materiału.

Co to jest Tuf

Definicja TUF: skała osadowa należąca do ekipy skał okruchowych. Powstaje poprzez nagromadzenie się sporych ilości drobnego materiału piroklastycznego (piaski i popioły wulkaniczne), z domieszką frakcji grubszych (na przykład bomby wulkaniczne) i innego materiału okruchowego, scementowanych ((na przykład spoiwem krzemionkowym albo ilastym. Zwięzły i lekki, zwykle silnie porowaty. Z racji na skład litologiczny (litologia) materiału odznacza się tufy: bazaltowe, trachitowe, ryolitowe, andezytowe, riodacytowe i in. Szeroko rozpowszechniony. Współcześnie tworzy się w obszarach wulkanicznych. W Polsce występuje w okolicach Krzeszowic (tak zwany tuf filipowicki) i w Sudetach. Służący jako materiał budowlany

Definicja Tufit:
Co to jest należąca do ekipy skał okruchowych, podobna do tufu. Powstaje poprzez nagromadzenie się w środowisku wodnym sporych ilości materiału piroklastycznego ze znaczącą domieszką materiału osadowego (piasku tuf.
Definicja Torfowisko:
Co to jest roślinne klimatu umiarkowanego chłodnego, zarówno wilgotnego, jak i chłodnego (kontynentalnego), rozwijające się w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym albo w zarastających zbiornikach tuf.
Definicja Terra Rossa:
Co to jest warunkach gorącego i wilgotnego klimatu na podłożu skał wapiennych przykrytych zwietrzeliną terra rossy. Profil glebowy jest płytki, intensywnie zabarwiony na kolor jaskrawoczerwony. Odczyn kwaśny tuf.

Czym jest Tuf znaczenie w Słownik geografia T .

  • Dodano:
  • Autor: