TUNDRA co to jest
Definicja tundra co to jest. Czym jest podbiegunowym (strefy klimatyczno-roślinne), zróżnicowana na.

Co to jest Tundra

Definicja TUNDRA: strefowa formacja roślina związana z zimnym klimatem podbiegunowym (strefy klimatyczno-roślinne), zróżnicowana na cztery fundamentalne typy:1) tundrę arktyczną tworzą jedynie skąpo narastające mchy i dość bogate zbiorowiska porostów, którym towarzyszą nieliczne rośliny kwiatowe,2) tundrę mszysto-porostową, w okolicy wymienionych grup, zasiedlają także w większej obfitości rośliny kwiatowe należące w pierwszej kolejności do rodziny wrzosowatych (Ericaceae),3) tundrę krzewinkową, rozwijającą się tam, gdzie zimą pokrywa śnieżna jest dostatecznie gruba, aby chronić krzewinki przed zamarznięciem. Złożona jest z karłowatych wierzb (wierzba zielna, wierzba żyłkowana), krzewinek wrzosowatych (borówka, bagno, wrzosiec) i brzozy karłowatej, między którymi występują mchy i porosty,4) lasotundrę, w najwyższym stopniu na południe wysuniętą podstrefę tundry, tworzącą przejście do strefy borealnej lasów iglastych (tajgi).Typowe dla tundry są gleby poligonalne powstające wskutek jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje powyżej górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej

Definicja Turystyka:
Co to jest przyjemności, w celach rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo albo środkami lokomocji, regularnie z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego. We współczesnym świecie tundra.
Definicja Turnia:
Co to jest szczytu cechującego się występowaniem stromych, skalistych ścian i ostrego wierzchołka. Turnie są typowe dla gór o rzeźbie alpejskiej, przekształconych poprzez podcinające ściany lodowce, na przykład tundra.
Definicja Termometr:
Co to jest wykorzystywany do oznaczania temperatury w sposób pośredni, przez rejestrację wybranej, a zależnej od temperatury wielkości fizycznej. W termometrze wykorzystuje się na przykład rozszerzalność tundra.

Czym jest Tundra znaczenie w Słownik geografia T .

  • Dodano:
  • Autor: