co to jest
Definicja ued co to jest. Czym jest występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj.

Co to jest Ued

Definicja UED: wadi, forma powierzchni Ziemi, rodzaj suchej doliny występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj stromych ścianach i płaskim, zajętym poprzez suche koryto dnie. Uedy odwadniane są tylko epizodycznie, wypełniają się wodą po większych opadach. Cechują się zróżnicowaną długością, dochodzącą do kilkuset km, miejscami tworzą rozbudowane mechanizmy, łącząc się ze sobą, a również przybierają bieg kręty albo meandrowy (meander). Uedy są metodą regularnie występującą w północnej Afryce (Sahara) i w Azji Południowo-Zachodniej (w Arabii), tu także zostały poznane i opisane. Podobne formy występują także w innych częściach świata, na przykład w Australii, gdzie angielskim terminem creek ustala się zarówno cieki okresowe i epizodyczne, jak i suche doliny, gdzie one płyną. Geneza uedu może być bardzo złożona, część z nich utworzyła się w warunkach klimatu suchego, część zaś to formy reliktowe powstałe w okresach bardziej wilgotnego klimatu, dzięki erozji rzek stale płynących

Definicja Ugór:
Co to jest obsiany w danym roku, mimo iż przeprowadzono na nim orkę albo nawożenie w celu oczyszczenia gleby z chwastów i podniesienia jej żyzności - tak zwany ugór czarny. Ugór regularnie obsiewa się poprzez ued.
Definicja Uwał:
Co to jest typowa dla obszarów krasowych, w formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału ued.
Definicja Uchodźstwo:
Co to jest towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego ued.

Czym jest Ued znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: