co to jest
Definicja ued co to jest. Czym jest występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj.

Co to jest Ued

Definicja UED: wadi, forma powierzchni Ziemi, rodzaj suchej doliny występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj stromych ścianach i płaskim, zajętym poprzez suche koryto dnie. Uedy odwadniane są tylko epizodycznie, wypełniają się wodą po większych opadach. Cechują się zróżnicowaną długością, dochodzącą do kilkuset km, miejscami tworzą rozbudowane mechanizmy, łącząc się ze sobą, a również przybierają bieg kręty albo meandrowy (meander). Uedy są metodą regularnie występującą w północnej Afryce (Sahara) i w Azji Południowo-Zachodniej (w Arabii), tu także zostały poznane i opisane. Podobne formy występują także w innych częściach świata, na przykład w Australii, gdzie angielskim terminem creek ustala się zarówno cieki okresowe i epizodyczne, jak i suche doliny, gdzie one płyną. Geneza uedu może być bardzo złożona, część z nich utworzyła się w warunkach klimatu suchego, część zaś to formy reliktowe powstałe w okresach bardziej wilgotnego klimatu, dzięki erozji rzek stale płynących

Definicja Użytki rolne:
Co to jest gospodarstwa rolnego albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki UED.
Definicja uchodźstwo:
Co to jest konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego obywatelstwa, które z UED.
Definicja urbanistyka:
Co to jest miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i tak UED.

Czym jest Ued znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: