UGÓR co to jest
Definicja ugór co to jest. Czym jest na nim orkę albo nawożenie w celu oczyszczenia gleby z.

Co to jest Ugór

Definicja UGÓR: grunt orny nie obsiany w danym roku, mimo iż przeprowadzono na nim orkę albo nawożenie w celu oczyszczenia gleby z chwastów i podniesienia jej żyzności - tak zwany ugór czarny. Ugór regularnie obsiewa się poprzez część roku roślinami pastewnymi motylkowymi albo "zielonymi nawozami" - to jest tak zwany ugór zajęty. Pole nie uprawiane od zakończenia żniw do połowy czerwca nazywane jest ugorem świętojańskim. Ugór jest fundamentem tak zwany ugorowego mechanizmu rolnictwa, na przykład w trójpolówce

Definicja Uwał:
Co to jest obszarów krasowych, w formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału następuje UGÓR.
Definicja Użytki rolne:
Co to jest gospodarstwa rolnego albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki UGÓR.
Definicja urbanistyka:
Co to jest miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i tak UGÓR.

Czym jest Ugór znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: