UPŁAZ co to jest
Definicja upłaz co to jest. Czym jest stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo.

Co to jest Upłaz

Definicja UPŁAZ: 1) rodzaj formy powierzchni Ziemi w obrębie ścian albo stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo nachylonego spłaszczenia, oddzielającego od siebie dwie części stoku o znacząco większym nachyleniu. Wyżej położone upłazy regularnie pokryte są roślinnością trawiastą i bywają używane w celach pasterskich.2) służąca w Tatrach nazwa oznaczająca długi, w miarę łagodny grzbiet górski, na przykład Skupniów Upłaz, Twardy Upłaz, Długi Upłaz

Definicja Ujście Rzeki:
Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty upłaz.
Definicja Urbanistyka:
Co to jest budowy miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i upłaz.
Definicja Uskok:
Co to jest deformacja tektoniczna powstająca wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż upłaz.

Czym jest Upłaz znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: