UPŁAZ co to jest
Definicja upłaz co to jest. Czym jest stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo.

Co to jest Upłaz

Definicja UPŁAZ: 1) rodzaj formy powierzchni Ziemi w obrębie ścian albo stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo nachylonego spłaszczenia, oddzielającego od siebie dwie części stoku o znacząco większym nachyleniu. Wyżej położone upłazy regularnie pokryte są roślinnością trawiastą i bywają używane w celach pasterskich.2) służąca w Tatrach nazwa oznaczająca długi, w miarę łagodny grzbiet górski, na przykład Skupniów Upłaz, Twardy Upłaz, Długi Upłaz

Definicja Ujście rzeki:
Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty UPŁAZ.
Definicja Uwał:
Co to jest obszarów krasowych, w formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału następuje UPŁAZ.
Definicja uskok:
Co to jest tektoniczna powstająca wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż płaszczyzny UPŁAZ.

Czym jest Upłaz znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: