URBANTYKA co to jest
Definicja urbanistyka co to jest. Czym jest zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów.

Co to jest Urbanistyka

Definicja URBANISTYKA: sztuka planowania i budowy miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i tak dalej). Urbanistyka istniała już w starożytności. W pełni dojrzałe rozwiązania urbanistyczne stanowiły nowobabilońskie i perskie monumentalne założenia z VII i VI w. przed naszą erą W miastach Grecji (w szczególności okresu hellenistycznego) i Rzymu upowszechnił się układ szachownicowy - wzorcowy przykład takiej zabudowy stanowi wzniesiony wg projektu Hippodamosa z Miletu Pireus, z prostokątną siatką ulic i osiową kompozycją głównej drogi (połowa V w. przed naszą erą ). Miasta średniowieczne cechowała nieregularność wynikająca z żywiołowego rozrastania się ich powierzchni. W momencie renesansu w Europie powstały koncepcje miasta idealnego, kształtowanego na planie geometrycznym - wielobocznym albo kolistym (między innymi V. Scamozzi). W Polsce próbą realizacji założenia idealnego była budowa Zamościa (1579-1619) wg projektów B. Moranda pracującego na zlecenie J. Zamoyskiego. Wybitnym pozaeuropejskm przedsięwzięciem urbanistycznym była dokonana w XV w. przebudowa Pekinu wedle regularnym planem osiowym obejmującym region 8 x 6 km. Rozrost urbanistyki przypadł na epokę baroku - powstał wówczas ((między innymi zespół pałacowo-parkowy w Wersalu z osiowymi perspektywami i promienistym układem dróg, stanowiący wzór wielu innych rozwiązań europejskich. W XVIII w. rozplanowano Petersburg i Waszyngton, w kolejnym stuleciu szczególnym rozmachem odznaczała się zainicjowana poprzez cesarza Napoleona III, a zrealizowana poprzez E.G. Haussmanna, przebudowa Paryża (1853-1870) z charakterystycznym gwiaździstym układem ulic. Jednym z pionierów urbanistyki współczesnej był Le Corbusier propagujący funkcjonalistyczną koncepcję organizacji miasta (projekt Czandigarh w Indiach, 1950). Odpowiednikiem współczesnego dokonania urbanistyki jest stolica Brazylii - Brasilia (budowana od 1955 wg projektu L. Costy i O. Niemeyera)

Definicja uchodźstwo:
Co to jest konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego obywatelstwa, które z URBANISTYKA.
Definicja ued:
Co to jest rodzaj suchej doliny występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj stromych ścianach i płaskim, zajętym poprzez suche koryto dnie. Uedy odwadniane są tylko epizodycznie, wypełniają URBANISTYKA.
Definicja upłaz:
Co to jest Ziemi w obrębie ścian albo stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo nachylonego spłaszczenia, oddzielającego od siebie dwie części stoku o znacząco większym nachyleniu. Wyżej URBANISTYKA.

Czym jest Urbanistyka znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: