USKOK co to jest
Definicja uskok co to jest. Czym jest przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż.

Co to jest Uskok

Definicja USKOK: nieciągła deformacja tektoniczna powstająca wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż płaszczyzny poziomej, jak i pionowej. Ośrodek skalny wyniesiony wzdłuż uskoku w górę nosi nazwę skrzydła wiszącego, z kolei przemieszczony w dół - skrzydła zrzuconego. Z racji na położenie płaszczyzny uskoku wydziela się: uskoki pionowe - płaszczyzna ma położenie pionowe, uskoki normalne - płaszczyzna nachylona jest w kierunku skrzydła zrzuconego, i uskoki odwrócone - płaszczyzna nachylona jest ku skrzydłu wiszącemu. Z racji na kierunki przemieszczeń wydziela się uskoki: zrzutowe - przemieszczenie wzdłuż płaszczyzny pionowej uskoku, przesuwcze - przemieszczenie pokrywa się z płaszczyzną poziomą, i zrzutowo-przesuwcze - przemieszczenie nastąpiło wzdłuż obydwu tych linii jednocześnie. Uskoki powstają w następstwie ruchów tektonicznych, zazwyczaj występując w zespołach, które tworzą osobne struktury uskokowe (na przykład rów tektoniczny, zręby)

Definicja Ued:
Co to jest powierzchni Ziemi, rodzaj suchej doliny występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj stromych ścianach i płaskim, zajętym poprzez suche koryto dnie. Uedy odwadniane są tylko uskok.
Definicja Użytek Ekologiczny:
Co to jest ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk, na przykład: naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych uskok.
Definicja Urbanistyka:
Co to jest budowy miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i uskok.

Czym jest Uskok znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: