UWAŁ co to jest
Definicja Uwał co to jest. Czym jest bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie.

Co to jest Uwał

Definicja UWAŁ: forma rzeźby, typowa dla obszarów krasowych, w formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału następuje całkowita likwidacja oddzielających leje grzęd i stopniowe wyrównywanie dna uwału

Definicja uskok:
Co to jest tektoniczna powstająca wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż płaszczyzny UWAŁ.
Definicja urbanizacja:
Co to jest ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się UWAŁ.
Definicja Ujście rzeki:
Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty UWAŁ.

Czym jest Uwał znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: