ROLNE UŻYTKI co to jest
Definicja Użytki rolne co to jest. Czym jest regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej.

Co to jest Użytki Rolne

Definicja UŻYTKI ROLNE: wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (na przykład chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice i tym podobne). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce - 18,6 mln ha (1994), co stanowi 59,6% ogólnej powierzchni państwie

Definicja Uskok:
Co to jest deformacja tektoniczna powstająca wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż użytki rolne.
Definicja Upłaz:
Co to jest powierzchni Ziemi w obrębie ścian albo stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo nachylonego spłaszczenia, oddzielającego od siebie dwie części stoku o znacząco większym nachyleniu użytki rolne.
Definicja Urbanistyka:
Co to jest budowy miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i użytki rolne.

Czym jest Rolne Użytki znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: