MUSZLOWE WAPIENIE co to jest
Definicja wapienie muszlowe co to jest. Czym jest nazwa stosowana do ustalenia facji środkowego.

Co to jest Wapienie Muszlowe

Definicja WAPIENIE MUSZLOWE: nazwa stosowana do ustalenia facji środkowego triasu

Definicja Warstwa Wodonośna:
Co to jest utwór skalny gromadzący w sobie wodę grawitacyjną, zdolny do jej przewodzenia i oddawania wapienie muszlowe.
Definicja Wulkanizm:
Co to jest ogół mechanizmów i zjawisk związanych z wydobywaniem się magmy i towarzyszących jej gazów z głębi na powierzchnię Ziemi albo innych ciał niebieskich wapienie muszlowe.
Definicja Wierzchowina:
Co to jest grzbietu górskiego albo płaskowyżu wyżynnego, oddzielona od stoków mniej albo bardziej wyraźnym załomem wypukłym. W zależności od kształtów odznacza się: 1) wierzchowiny płaskie - poziome, rozległe wapienie muszlowe.

Czym jest Muszlowe Wapienie znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: