Krzyżówka WAPIENIE co to jest
Definicja wapienie co to jest. Czym jest zazwyczaj w formie kalcytu. Mogą zawierać również co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest WAPIENIE

Definicja WAPIENIE: skały osadowe składające się z węglanu wapnia (CaCO3), zazwyczaj w formie kalcytu. Mogą zawierać również domieszki: dolomitu, kwarcu, glaukonitu, pirytu albo minerałów ilastych. Barwa najczęściej biała, żółtawa, szara, niekiedy czerwonawa, różowa, zielonkawa albo brunatna. Z racji na rozmiar ziaren wapiennych budujących skałę rozróżnia się: wapienie mikrytowe (drobnoziarniste) - złożone z bardzo drobnoziarnistych agregatów (do kilku tysięcznych mm) i wapienie sparytowe (gruboziarniste) - zawierające w miarę spore kryształy węglanu wapnia (widzialne makroskopowo). Z racji na pochodzenie odznacza się wapienie: organogeniczne i nieorganiczne (pochodzenia chemicznego). Wapienie organogeniczne powstają wskutek nagromadzenia się sporych ilości węglanowych szkieletów gąbek, koralowców i mszywiołów, regularnie tworzących swoiste struktury, tak zwany rafy (wapienie rafowe, wapienie gąbkowe), szczątków szkarłupni - raczej liliowców (wapienie krynoidowe, wapienie trochitowe), skorup i muszli otwornic, małżów, ślimaków, ramienionogów albo głowonogów - regularnie tworzących tak zwany zlep muszlowy (muszlowiec), a również przy udziale glonów (stromatolity). Wapienie nieorganiczne tworzą się wskutek chemicznego wytrącania się węglanu wapnia z wody morskiej (wapienie oolitowe, oolity) albo wód źródlanych (martwica). W wyniku małej odporności wapieni na mechanizmy krasowienia powstają malownicze formy rzeźby krasowej, między innymi: wywierzyska, lejki krasowe, uwały, jaskinie, żłobki krasowe. Wapienie należą do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych skał na świecie. W Polsce występują między innymi::: na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach Świętokrzyskich, Tatrach, Pieninach i Sudetach (Góry Kaczawskie). Znajdują szerokie wykorzystanie w przemyśle metalurgicznym (jako topnik) i chemicznym (produkcja nawozów sztucznych, karbidu i sody), używane są jako surowce do wyrobu szkła, wapna palonego i cementu, a również jako kamień budowlany, drogowy i materiał dekoratorski (okładziny, parapety, schody, posadzki) - słynne "marmury" chęcińskie, kieleckie i dębnickie

Co znaczy Wietrzenie Skał:
Porównanie podstawowych mechanizmów zmieniających powierzchnię Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie dzieje się pod wapienie co znaczy.
Krzyżówka Watt:
Dlaczego zalewane poprzez morze w okresie przypływu i odsłaniane w okresie odpływu. Największe obszary tego typu, zwane Morzem Wattów (Waddensee), położone są wzdłuż południowych wybrzeży Morza Północnego wapienie krzyżówka.
Co to jest Wądół:
Jak lepiej powierzchni Ziemi, niewielka dolinka wcięta w stok w obszarach o klimacie umiarkowanie wilgotnym, cechująca się stromymi zboczami i płaskim dnem, wypełnionym warstwą zwietrzeliny przepojonej wodą wapienie co to jest.
Słownik Wyżyna:
Kiedy powierzchni Ziemi, położona przynajmniej na wysokości 250 m n.p.m. (wg innych poglądów 175, 200 albo 300 m n.p.m.) i cechująca się najmniej kilkudziesięciometrową wysokością względną i w miarę słabo wapienie słownik.

Czym jest Wapienie znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: