WARSTWOWANIE co to jest
Definicja warstwowanie co to jest. Czym jest na występowaniu w ich obrębie pojedynczych warstw.

Co to jest Warstwowanie

DefinicjaWARSTWOWANIE: uwarstwienie, właściwość osadów i skał osadowych polegająca na występowaniu w ich obrębie pojedynczych warstw. Ogólnie odznacza się dwa fundamentalne typy warstwowania: poziome (horyzontalne) - warstwy ułożone równolegle do siebie i równocześnie równolegle w relacji do stropu i spągu skały (osadu), powstające raczej w środowisku wód stojących, i skośne (przekątne) - warstwy ułożone równolegle do siebie, lecz skośnie do powierzchni stropu i spągu, powstające w środowisku wód płynących. Oprócz tego, z racji na ułożenie warstewek względem siebie, odznacza się warstwowanie: równoległe (laminowane) - szereg warstewek ułożonych równolegle do siebie, przekątne (diagonalne) - warstewki ułożone równolegle do siebie, lecz skośnie do powierzchni stropu i spągu warstwy i krzyżowe - warstewki ułożone skośnie do siebie, jak i do stropu i spągu warstwy. Przeważnie w jednej warstwie występują różne typy warstwowania, a ich szczegółowa badanie pozwala określić warunki sedymentacji danego osadu

Czym jest Warstwowanie znaczenie w Słownik geografia W .