BRUNATNY WĘGIEL co to jest
Definicja węgiel brunatny co to jest. Czym jest węgla. Barwa jasnobrunatna, brązowa do czarnej.

Co to jest Węgiel Brunatny

DefinicjaWĘGIEL BRUNATNY: jeden z węgli kopalnych, zawierający 65-78% pierwiastka węgla. Barwa jasnobrunatna, brązowa do czarnej.Rozróżnia się kilka odmian węgla brunatnego:1) węgle twarde (subbitumiczne), charakteryzujące się sporą zwięzłością i kalorycznością (4165-5700 kcal/kg), wśród nich odznacza się węgle błyszczące (podobne do węgli kamiennych) i matowe,2) węgle miękkie - mniej zwięzłe, po wysuszeniu łatwo rozsypujące się na małe kawałki, o niższej kaloryczności (poniżej 4165 kcal/kg), obejmujące węgle ziemiste i łupkowe,3) węgle ksylitowe (węgle lignitowe, lignity),odznaczające się wyraźnie zachowaną strukturą drewna.Z racji na wykorzystanie rozróżnia się również kilka typów technologicznych węgla brunatnego:a) węgiel energetyczny - używany w elektrowniach cieplnych, o wartości opałowej ponad 1500 kcal/kg i zawartości popiołu poniżej 40%,b) węgiel brykietowy, stosowany do produkcji brykietów, o wartości opałowej powyżej 2000 kcal/kg i zawartości popiołu poniżej 15%,c) węgiel wytlewny, służący do produkcji prasmoły i paliw płynnych, zawierający w stanie suchym poniżej 20% popiołu,d) węgiel ekstrakcyjny, wykorzystywany do otrzymywania wosku ekstrakcyjnego i bituminów, o zawartości w stanie suchym powyżej 12% bituminów.Węgiel brunatny jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Występuje w pierwszej kolejności w utworach trzeciorzędowych, niekiedy także w utworach kredy, jury i triasu, a również sporadycznie karbonu. Światowe złoża szacuje się na 524 mld t (1994), największe z nich występują na obszarach: Niemiec (Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego, Saskie Zagłębie Węglowe, Łużyckie Zagłębie Węglowe), Rosji (Zagłębie Kańsko-Aczyńskie, Podmoskiewskie Zagłębie Węglowe), Rumunii, Czech (Północnoczeskie Zagłębie Węglowe), USA, Kanady, Australii i Indii. W Polsce w najwyższym stopniu zasobne złoża węgla brunatnego występują w utworach trzeciorzędowych (miocen) obok Turoszowa (Turoszowskie Zagłębie Węgla Brunatnego), Bełchatowa (Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego) i Konina (Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego), ponadto na Dolnym Śląsku (okolice Legnicy). Węgiel brunatny służący jest raczej jako opał (z racji na sporą zawartość siarki - 3-4%, i wysoką popielność, do 40%, jego spalanie ma niekorzystny wpływ na środowisko). Stanowi również surowiec do chemicznych mechanizmów wytlewania, uwodorniania i zgazowania węgla, służący również w ogrodnictwie (jako podłoże)

Czym jest Brunatny Węgiel znaczenie w Słownik geografia W .