CHEMICZNE WIETRZENIE co to jest
Definicja wietrzenie chemiczne co to jest. Czym jest więc rozkładu skały. Fundamentalnym czynnikiem.

Co to jest Wietrzenie Chemiczne

DefinicjaWIETRZENIE CHEMICZNE: rodzaj wietrzenia doprowadzający do zmian chemicznych, a więc rozkładu skały. Fundamentalnym czynnikiem oddziałującym jest woda opadowa, wsiąkająca w głąb skały i zmieniająca jej skład chemiczny. Wietrzenie chemiczne zachodzi w konsekwencji:1) rozpuszczania (solucji), na przykład rozpuszczanie soli kamiennych i soli potasowych,2) utleniania (oksydacji), na przykład wymiana siarczków na siarczany, magnetytu na hematyt i inne,3) uwęglanowienia (karbonatyzacji), raczej rozkładania krzemianów i glinokrzemianów i przekształcania ich w węglany.4) uwodnienia (hydracji), na przykład przeobrażania hematytu w limonit, anhydrytu w gips.5) hydrolizy, a więc rozkładu minerałów na część kwaśną i zasadową, na przykład rozkład skaleni, a więc kaolinizacja albo laterytyzacja.Wietrzenie chemiczne zachodzi w najwyższym stopniu intensywnie w obszarach o znaczących opadach i w miarę wysokich temperaturach, a zatem w strefie równikowej i podrównikowej, a również w strefie umiarkowanej

Czym jest Chemiczne Wietrzenie znaczenie w Słownik geografia W .