SKAŁ WIETRZENIE co to jest
Definicja wietrzenie skał co to jest. Czym jest Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i.

Co to jest Wietrzenie Skał

Definicja WIETRZENIE SKAŁ: jeden z podstawowych mechanizmów zmieniających powierzchnię Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie dzieje się pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych: atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do kilkudziesięciu m. Grubość tej warstwy zależy między innymi od: rodzaju skał, wysokości poziomu wód gruntowych, występowania zjawiska wiecznej marzłoci. Przebieg wietrzenia zależy raczej od:1) warunków klimatycznych, raczej wysokości i zmian temperatury i stosunków wilgotnościowych,2) rodzaju i odporności podlegającej wietrzeniu skały,3) warunków orograficznych i ekspozycji stoku,4) występowania świata organicznego.W zależności od rodzaju zachodzących mechanizmów wietrzeniowych odznacza się: wietrzenie mechaniczne i wietrzenie chemiczne. Efektem zachodzenia różnych mechanizmów wietrzenia jest powstawanie zwietrzeliny

Definicja Wapienie Muszlowe:
Co to jest nazwa stosowana do ustalenia facji środkowego triasu wietrzenie skał.
Definicja Wyżyna:
Co to jest powierzchni Ziemi, położona przynajmniej na wysokości 250 m n.p.m. (wg innych poglądów 175, 200 albo 300 m n.p.m.) i cechująca się najmniej kilkudziesięciometrową wysokością względną i w miarę słabo wietrzenie skał.
Definicja Wybrzeże:
Co to jest pomiędzy lądem a zbiornikiem wodnym (oceanem, morzem, jeziorem), obejmujący strefę bezpośredniego albo pośredniego działania fal. Wynikiem niszczącej albo budującej działalności czynników wietrzenie skał.

Czym jest Skał Wietrzenie znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: