SKAŁ WIETRZENIE co to jest
Definicja wietrzenie skał co to jest. Czym jest Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i.

Co to jest Wietrzenie Skał

Definicja WIETRZENIE SKAŁ: jeden z podstawowych mechanizmów zmieniających powierzchnię Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie dzieje się pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych: atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do kilkudziesięciu m. Grubość tej warstwy zależy między innymi od: rodzaju skał, wysokości poziomu wód gruntowych, występowania zjawiska wiecznej marzłoci. Przebieg wietrzenia zależy raczej od:1) warunków klimatycznych, raczej wysokości i zmian temperatury i stosunków wilgotnościowych,2) rodzaju i odporności podlegającej wietrzeniu skały,3) warunków orograficznych i ekspozycji stoku,4) występowania świata organicznego.W zależności od rodzaju zachodzących mechanizmów wietrzeniowych odznacza się: wietrzenie mechaniczne i wietrzenie chemiczne. Efektem zachodzenia różnych mechanizmów wietrzenia jest powstawanie zwietrzeliny

Definicja Wulkan:
Co to jest erupcji wulkanicznej) i wydobywania się magmy i innych produktów, tak zwany ekshalacji wulkanicznych, na powierzchnię Ziemi. 2) góra w kształcie stożka utworzona w miejscu wybuchu z produktów wietrzenie skał.
Definicja Wierzchowina:
Co to jest grzbietu górskiego albo płaskowyżu wyżynnego, oddzielona od stoków mniej albo bardziej wyraźnym załomem wypukłym. W zależności od kształtów odznacza się: 1) wierzchowiny płaskie - poziome, rozległe wietrzenie skał.
Definicja Wykap:
Co to jest wypływ kroplisty, forma naturalnego wypływu wody, polegająca na skapywaniu pojedynczych kropli. Występuje zwykle na wychodniach skał zbudowanych z warstw o różnej przepuszczalności wietrzenie skał.

Czym jest Skał Wietrzenie znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: