WIETRZENIOWE co to jest
Definicja wietrzeniowe co to jest. Czym jest będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła.

Co to jest Wietrzeniowe

DefinicjaWIETRZENIOWE: złoża kopalin, gdzie koncentracja minerałów użytecznych, będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła pod wpływem czynników atmosferycznych, w konsekwencji mechanizmów wietrzenia skał (mechanicznego i chemicznego). Generalnie odznacza się dwie klasy złóż wietrzeniowych: eluwialne i rezydualne. Niekiedy w obrębie tej ekipy wyodrębnia się trzecią klasę, tak zwany złoża metatetyczne, powstające wskutek nagromadzenia składników mineralnych, rozpuszczonych i przetransportowanych w formie roztworów chemicznych z miejsca wietrzenia do nowego środowiska skalnego (na przykład martwice wapienne)

Czym jest Wietrzeniowe znaczenie w Słownik geografia W .