WIETRZENIOWE co to jest
Definicja wietrzeniowe co to jest. Czym jest będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła.

Co to jest Wietrzeniowe

Definicja WIETRZENIOWE: złoża kopalin, gdzie koncentracja minerałów użytecznych, będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła pod wpływem czynników atmosferycznych, w konsekwencji mechanizmów wietrzenia skał (mechanicznego i chemicznego). Generalnie odznacza się dwie klasy złóż wietrzeniowych: eluwialne i rezydualne. Niekiedy w obrębie tej ekipy wyodrębnia się trzecią klasę, tak zwany złoża metatetyczne, powstające wskutek nagromadzenia składników mineralnych, rozpuszczonych i przetransportowanych w formie roztworów chemicznych z miejsca wietrzenia do nowego środowiska skalnego (na przykład martwice wapienne)

Definicja wieczna zmarzlina:
Co to jest zamarznięta gleba, której temperatura utrzymuje się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są wypełnione WIETRZENIOWE.
Definicja wietrzenie mechaniczne:
Co to jest wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika odznacza się: 1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem WIETRZENIOWE.
Definicja wybrzeże:
Co to jest a zbiornikiem wodnym (oceanem, morzem, jeziorem), obejmujący strefę bezpośredniego albo pośredniego działania fal. Wynikiem niszczącej albo budującej działalności czynników egzogenicznych (falowanie WIETRZENIOWE.

Czym jest Wietrzeniowe znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: