POWIETRZA WILGOTNOŚĆ co to jest
Definicja wilgotność powietrza co to jest. Czym jest wilgotności powietrza w bardzo ogólnych.

Co to jest Wilgotność Powietrza

DefinicjaWILGOTNOŚĆ POWIETRZA: zawartość pary wodnej w powietrzu. Geograficzny rozkład wilgotności powietrza w bardzo ogólnych zarysach pokrywa się z rozkładem temperatury. Silnie maleje ona z wysokością (na wysokości 5 km stanowi średnio 10% swej wielkości na poziomie morza). Wilgotność powietrza charakteryzuje się podając jeden z poniższych parametrów: prężność pary wodnej albo odmiennie jej ciśnienie cząstkowe (wielkości wyrażane w jednostkach ciśnienia), wilgotność bezwględną (jest to masę pary wodnej wyrażoną w gramach, zawartą w 1 m3 powietrza), wilgotność właściwą ((((jest to masę pary wodnej wyrażoną w gramach, zawartą w 1 kg wilgotnego powietrza), relacja zmieszania (((((((jest to masę pary wodnej wyrażoną w gramach, zawartą w 1 kg suchego powietrza), wilgotność względną ((((((((((jest to relacja prężności pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary nasyconej przy danej temperaturze i ciśnieniu), temperaturę punktu rosy (((((((((((((jest to temperatura, gdzie przy przemianie izobarycznej para zawarta w powietrzu stanie się parą nasyconą), temperaturę wilgotnego termometru ((((((((((((((((jest to różnicę temperatury otoczenia i odczytywanej na owiewanym strumieniem powietrza termometrze owiniętym wilgotną tkaniną, parowanie obniża jego temperaturę, nie mniej jednak intensywność parowania, czyli i rozmiar różnicy obu temperatur zależy od wilgotności powietrza). Wilgotność powietrza określona poprzez każdy z wymienionych sposobów jest jednoznaczna i może być przeliczona na odpowiadającą jej wilgotność powietrza zdefiniowaną w inny sposób. Mierzy się ją higrometrami o różnej (w zależności od badanego wyznacznika) konstrukcji

Czym jest Powietrza Wilgotność znaczenie w Słownik geografia W .