WRZOSOWKO co to jest
Definicja wrzosowisko co to jest. Czym jest panującym wrzosem pospolitym i rozproszonymi z rzadka.

Co to jest Wrzosowisko

DefinicjaWRZOSOWISKO: zbiorowisko roślinne o charakterze krzewinkowym, z panującym wrzosem pospolitym i rozproszonymi z rzadka okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym, o charakterze półnaturalnym albo naturalnym. Występują na glebach kwaśnych, ubogich, czasem zatorfionych, w pierwszej kolejności na obszarach niżowych północno-zachodniej Europy, w strefie wpływów klimatu oceanicznego, gdzie podzielone są na wrzosowiska: śródlądowe, subatlantyckie, z udziałem wrzosu, przedstawicieli rodzaju janowiec (Genista) i żarnowca miotlastego (Sarothamnus scoparius), i nadmorskie, borealno-atlantyckie, z udziałem bażyny (Empetrum nigrum). W Polsce występują w formie antropogenicznych wrzosowisk śródlądowych w prześwietlonych drzewostanach, na zrębach, wzdłuż przecinek i dróg leśnych na Pomorzu Zachodnim, w Borach Tucholskich i Dolnośląskich, również na innych terenach piaszczystych, i w formie nadmorskich wrzosowisk bażynowych, gdzie mają częściowo charakter naturalny

Czym jest Wrzosowisko znaczenie w Słownik geografia W .