WRZOSOWKO co to jest
Definicja wrzosowisko co to jest. Czym jest panującym wrzosem pospolitym i rozproszonymi z rzadka.

Co to jest Wrzosowisko

Definicja WRZOSOWISKO: zbiorowisko roślinne o charakterze krzewinkowym, z panującym wrzosem pospolitym i rozproszonymi z rzadka okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym, o charakterze półnaturalnym albo naturalnym. Występują na glebach kwaśnych, ubogich, czasem zatorfionych, w pierwszej kolejności na obszarach niżowych północno-zachodniej Europy, w strefie wpływów klimatu oceanicznego, gdzie podzielone są na wrzosowiska: śródlądowe, subatlantyckie, z udziałem wrzosu, przedstawicieli rodzaju janowiec (Genista) i żarnowca miotlastego (Sarothamnus scoparius), i nadmorskie, borealno-atlantyckie, z udziałem bażyny (Empetrum nigrum). W Polsce występują w formie antropogenicznych wrzosowisk śródlądowych w prześwietlonych drzewostanach, na zrębach, wzdłuż przecinek i dróg leśnych na Pomorzu Zachodnim, w Borach Tucholskich i Dolnośląskich, również na innych terenach piaszczystych, i w formie nadmorskich wrzosowisk bażynowych, gdzie mają częściowo charakter naturalny

Definicja Wododziałów Linia:
Co to jest linia na mapie, dzięki której znaczy się dział wodny wrzosowisko.
Definicja Wydmy:
Co to jest wzniesienia o różnych rozmiarach (wzgórza, pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują się zazwyczaj asymetrycznością zboczy, strona dowietrzna (po której toczy się piasek do góry pod wrzosowisko.
Definicja Wywierzysko:
Co to jest zwany wokluzyjskie), stanowiące wypływ na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych skałach, najczęściej wapiennych. Cieki krasowe regularnie wpływają pod ziemię ponorami , ponownie wrzosowisko.

Czym jest Wrzosowisko znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: