WYDMY co to jest
Definicja wydmy co to jest. Czym jest pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują.

Co to jest Wydmy

Definicja WYDMY: piaszczyste wzniesienia o różnych rozmiarach (wzgórza, pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują się zazwyczaj asymetrycznością zboczy, strona dowietrzna (po której toczy się piasek do góry pod wpływem siły wiatru) jest łagodniej nachylona niż zawietrzna (po której piasek przewiany poprzez grzbiet wydmy osypuje się swobodnie). Odznacza się dwa fundamentalne typy wydm:1) barchany, w kształcie asymetrycznych rogalików, zwróconych wypukłą stroną w kierunku wiatru, a końcami w stronę przeciwną. Barchany powstają w obszarach suchych, pustynnych, pozbawionych roślinności,2) wydmy paraboliczne, o kształcie odwrotnym w relacji do barchanu, z ramionami zwróconymi w kierunku wiatru, powstające w klimacie wilgotniejszym, gdzie końce wydmy są powstrzymywane poprzez roślinność, a środek wydmy przesuwa się bardziej swobodnie.Barchany, albo rzadziej wydmy paraboliczne, łączące się ze sobą ramionami i tworzące długie łańcuchy, prostopadłe do kierunku wiatru, noszą nazwę wydm poprzecznych. Ich przeciwieństwem są wydmy podłużne, o przebiegu zgodnym z dominującym kierunkiem wiatrów, powstające ze złączonych ze sobą, "doganiających się" barchanów. Wydmy podłużne ciągną się niekiedy na przestrzeni setek km, tworząc nieprzerwane, równoległe do siebie wały wydmowe (na przykład na Pustyni Simpsona w Australii lub na pustyniach piaszczystych Sahary, gdzie noszą lokalną nazwę seif). Wydmy są metodą rzeźby powszechną dla obszarów pustyń piaszczystych, występują także jednak w klimacie umiarkowanym wilgotnym, gdzie nie mają charakteru wydm wędrujących, ale są utrwalone poprzez roślinność. Z racji na miejsce występowania odznacza się wydmy: pustynne, nadmorskie (zbudowane z piasków usypanych poprzez fale morskie) i śródlądowe (usypane z piasków sandrowych, terasowych i in.). W Polsce wydmy występują na bardzo wielu obszarach, mają jednak w większości charakter wydm utrwalonych. Wydmy wędrujące spotyka się między innymi na Mierzei Łebskiej i w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego

Definicja Wietrzenie Mechaniczne:
Co to jest rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika odznacza się: 1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem wydmy.
Definicja Wietrzenie Skał:
Co to jest podstawowych mechanizmów zmieniających powierzchnię Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie dzieje się pod wydmy.
Definicja Wietrzenie Chemiczne:
Co to jest doprowadzający do zmian chemicznych, a więc rozkładu skały. Fundamentalnym czynnikiem oddziałującym jest woda opadowa, wsiąkająca w głąb skały i zmieniająca jej skład chemiczny. Wietrzenie chemiczne wydmy.

Czym jest Wydmy znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: