WYSOCZYZNA co to jest
Definicja wysoczyzna co to jest. Czym jest nizinnych. Stanowi rozległe, niezbyt wysokie wzniesienie.

Co to jest Wysoczyzna

DefinicjaWYSOCZYZNA: rodzaj dużej formy powierzchni Ziemi, typowej dla obszarów nizinnych. Stanowi rozległe, niezbyt wysokie wzniesienie o łagodnych kształtach, ograniczone zazwyczaj szerokimi dolinami. W Polsce wysoczyzny najczęściej zbudowane z utworów morenowych, są typowe zarówno dla krajobrazu młodoglacjalnego (na przykład Wysoczyzna Świecka, Wysoczyzna Żarnowiecka), jak i staroglacjalnego (Wysoczyzna Kłodawska, Wysoczyzna Bełchatowska)

Czym jest Wysoczyzna znaczenie w Słownik geografia W .