WYWIERZYSKO co to jest
Definicja wywierzysko co to jest. Czym jest na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych.

Co to jest Wywierzysko

Definicja WYWIERZYSKO: źródło krasowe (tak zwany wokluzyjskie), stanowiące wypływ na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych skałach, najczęściej wapiennych. Cieki krasowe regularnie wpływają pod ziemię ponorami , ponownie wypływając na jej powierzchnię w wywierzysku. W Polsce wywierzyska spotyka się na przykład w Tatrach (Dolina Olczyska, Dolina Kościeliska), na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (przełom Warty na wschód od Częstochowy)

Definicja Wykap:
Co to jest wypływ kroplisty, forma naturalnego wypływu wody, polegająca na skapywaniu pojedynczych kropli. Występuje zwykle na wychodniach skał zbudowanych z warstw o różnej przepuszczalności wywierzysko.
Definicja Woda Gruntowa:
Co to jest grawitacyjna tworząca swobodne zwierciadło w naturalnych albo sztucznych rozcięciach terenu, sięgających do warstwy wodonośnej. Woda gruntowa płytka, okresowo zanikająca, nosi nazwę wierzchówki albo wywierzysko.
Definicja Wietrzenie Mechaniczne:
Co to jest rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika odznacza się: 1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem wywierzysko.

Czym jest Wywierzysko znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: