ZAGŁĘBIE co to jest
Definicja zagłębie co to jest. Czym jest kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo.

Co to jest Zagłębie

Definicja ZAGŁĘBIE: region, na którym występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych zagłębi na świecie można zaliczyć między innymi Zagłębia: Appalaskie, Donieckie, Kuźnieckie, Peczorskie, Podmoskiewskie, z kolei w Polsce: Dolnośląskie, Górnośląskie, Lubelskie, Konińskie, Bełchatowskie, Turoszowskie, Tarnobrzeskie

Definicja Zachmurzenie:
Co to jest nieba chmurami. Zachmurzenie ustala się bez użycia przyrządów (wizualnie), podając jego rozmiar w skali od 0 do 8 (skala 9-stopniowa) lub od 0 do 10 (skala 11-stopniowa) albo określając procentowo zagłębie.
Definicja Złoże:
Co to jest nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i zagłębie.
Definicja Zielona Rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin zagłębie.

Czym jest Zagłębie znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: