ZAGŁĘBIE co to jest
Definicja zagłębie co to jest. Czym jest kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo.

Co to jest Zagłębie

Definicja ZAGŁĘBIE: region, na którym występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych zagłębi na świecie można zaliczyć między innymi Zagłębia: Appalaskie, Donieckie, Kuźnieckie, Peczorskie, Podmoskiewskie, z kolei w Polsce: Dolnośląskie, Górnośląskie, Lubelskie, Konińskie, Bełchatowskie, Turoszowskie, Tarnobrzeskie

Definicja złoże:
Co to jest nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i Zagłębie.
Definicja zbiornik retencyjny:
Co to jest sztuczne jezioro, akwen utworzony poprzez człowieka, sztuczny przedmiot wodny, powstały w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą albo poprzez podpiętrzenie jeziora. Zbiorniki retencyjne nizinne Zagłębie.
Definicja zorza polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od Zagłębie.

Czym jest Zagłębie znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: