ZAMIEĆ co to jest
Definicja zamieć co to jest. Czym jest powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek.

Co to jest Zamieć

Definicja ZAMIEĆ: zdarzenie atmosferyczne opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską (cząstki są podnoszone na nieznaczną wysokość i nie ograniczają widzialności) i zamieć wysoką (cząstki podnoszone są wyżej i widzialność jest ograniczona). W azjatyckiej części Rosji na ustalenie zamieci śnieżnej stosuje się nazwę purga albo buran, z kolei w stanach zjednoczonych ameryki - blizzard. Zamieć śnieżna regularnie jest mylona z zawieją śnieżną, która występuje w trakcie opadu śniegu przy mocnym wietrze

Definicja Zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu zamieć.
Definicja Zapora Wodna:
Co to jest hydrotechniczna w formie wału albo muru przegradzającego w poprzek koryto rzeki. Zapory wodne wznosi się w celu utworzenia zbiorników retencyjnych. Reguluje się je wg: materiału, z którego są zamieć.
Definicja Zlepieniec:
Co to jest zwięzła skała osadowa należąca do ekipy skał okruchowych. Zbudowana z obtoczonych okruchów skalnych, scementowanych ponownie różnego typu spoiwem (najczęściej węglanowym, krzemionkowym albo ilastym zamieć.

Czym jest Zamieć znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: