ZAMIEĆ co to jest
Definicja zamieć co to jest. Czym jest powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek.

Co to jest Zamieć

Definicja ZAMIEĆ: zdarzenie atmosferyczne opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską (cząstki są podnoszone na nieznaczną wysokość i nie ograniczają widzialności) i zamieć wysoką (cząstki podnoszone są wyżej i widzialność jest ograniczona). W azjatyckiej części Rosji na ustalenie zamieci śnieżnej stosuje się nazwę purga albo buran, z kolei w stanach zjednoczonych ameryki - blizzard. Zamieć śnieżna regularnie jest mylona z zawieją śnieżną, która występuje w trakcie opadu śniegu przy mocnym wietrze

Definicja zwierciadło wód podziemnych:
Co to jest strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest Zamieć.
Definicja zator lodowy:
Co to jest lodowej na rzece w wyniku zatamowania jej swobodnego spływu poprzez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zazwyczaj w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, gdyż w okresie gdy w górnym biegu Zamieć.
Definicja zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu Zamieć.

Czym jest Zamieć znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: