ZAMIEĆ co to jest
Definicja zamieć co to jest. Czym jest powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek.

Co to jest Zamieć

Definicja ZAMIEĆ: zdarzenie atmosferyczne opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską (cząstki są podnoszone na nieznaczną wysokość i nie ograniczają widzialności) i zamieć wysoką (cząstki podnoszone są wyżej i widzialność jest ograniczona). W azjatyckiej części Rosji na ustalenie zamieci śnieżnej stosuje się nazwę purga albo buran, z kolei w stanach zjednoczonych ameryki - blizzard. Zamieć śnieżna regularnie jest mylona z zawieją śnieżną, która występuje w trakcie opadu śniegu przy mocnym wietrze

Definicja Zima:
Co to jest rozpoczynająca się w chwili przesilenia zimowego (około 22 grudnia) i trwająca do równonocny wiosennej (((około 21 marca). Na półkuli południowej w tym czasie jest lato. W meteorologii zima obejmuje zamieć.
Definicja Zbiorowisko Roślinne:
Co to jest ekologii na ustalenie każdego ugrupowania roślin o charakterze naturalnym albo półnaturalnym, zajmującego określony typ siedliska, na przykład zbiorowisko lasu liściastego, łąki wilgotnej itp zamieć.
Definicja Zorza Polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od zamieć.

Czym jest Zamieć znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: