RZEKI ZASILANIE co to jest
Definicja zasilanie rzeki co to jest. Czym jest opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki.

Co to jest Zasilanie Rzeki

Definicja ZASILANIE RZEKI: alimentacja rzeki, dostarczanie do rzeki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z podziałów rzek (reżim rzeczny). Rozmiar zasilania rzeki jest zmienna w okresie i zależy od strefy klimatycznej, na przykład w Polsce obserwuje się dwa okresy zwiększonego zasilania rzeki: na wiosnę (topnienie śniegów) i latem (deszcze)

Definicja zapora wodna:
Co to jest hydrotechniczna w formie wału albo muru przegradzającego w poprzek koryto rzeki. Zapory wodne wznosi się w celu utworzenia zbiorników retencyjnych. Reguluje się je wg: materiału, z którego są Zasilanie Rzeki.
Definicja zwietrzelina:
Co to jest będący wytworem mechanizmów wietrzenia skał. Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi zespół okruchów skalnych różnej wielkości, lecz jej skład chemiczny jest taki sam jak materiału Zasilanie Rzeki.
Definicja zielona rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin Zasilanie Rzeki.

Czym jest Rzeki Zasilanie znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: