RZEKI ZASILANIE co to jest
Definicja zasilanie rzeki co to jest. Czym jest opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki.

Co to jest Zasilanie Rzeki

Definicja ZASILANIE RZEKI: alimentacja rzeki, dostarczanie do rzeki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z podziałów rzek (reżim rzeczny). Rozmiar zasilania rzeki jest zmienna w okresie i zależy od strefy klimatycznej, na przykład w Polsce obserwuje się dwa okresy zwiększonego zasilania rzeki: na wiosnę (topnienie śniegów) i latem (deszcze)

Definicja Zwietrzelina:
Co to jest będący wytworem mechanizmów wietrzenia skał. Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi zespół okruchów skalnych różnej wielkości, lecz jej skład chemiczny jest taki sam jak materiału zasilanie rzeki.
Definicja Zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu zasilanie rzeki.
Definicja Zamieć:
Co to jest atmosferyczne opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć zasilanie rzeki.

Czym jest Rzeki Zasilanie znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: