RETENCYJNY ZBIORNIK co to jest
Definicja zbiornik retencyjny co to jest. Czym jest człowieka, sztuczny przedmiot wodny, powstały w.

Co to jest Zbiornik Retencyjny

DefinicjaZBIORNIK RETENCYJNY: jezioro zaporowe, sztuczne jezioro, akwen utworzony poprzez człowieka, sztuczny przedmiot wodny, powstały w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą albo poprzez podpiętrzenie jeziora. Zbiorniki retencyjne nizinne charakteryzują się zwykle znaczącą powierzchnią i niewielką głęgłębokością, górskie zaś - małą powierzchnią, lecz sporą głęgłębokość. Kluczowym celem zbiornika retencyjnego jest wyrównanie odpływu rzecznego i zebranie wody w okresach jej nadmiaru (retencja), w celu zastosowania w okresie niedoboru. Z racji na użytek odznacza się zbiorniki retencyjne: przeciwpowodziowe (ochrona dolin rzek przed powodzią przez zatrzymanie wód powodziowych w zbiorniku), energetyczne (zastosowanie spiętrzenia wód do napędzania turbin elektrowni wodnej), żeglugowe (zapewnienie odpowiedniej głębokości rzeki do żeglugi), komunalno-przemysłowe (magazynowanie wody pitnej i do celów przemysłowych dla ośrodków miejskich) i wielozadaniowe. Fundamentalnym wyznacznikiem zbiornika retencyjnego jest pojemność, nie mniej jednak odznacza się pojemność całkowitą i użytkową, a więc taką, którą można zastosować do celów gospodarczych. Zbiornikiem retencyjnym o największej pojemności jest Jezioro Brackie na Angarze w Rosji, o pojemności całkowitej 169 km3, użytkowej 48 km3. Zbiornik retencyjny o największej powierzchni jest Wolta na rzece Wolta w Ghanie, o pow. 8,5 tys. km2

Czym jest Retencyjny Zbiornik znaczenie w Słownik geografia Z .