ZBOCZE co to jest
Definicja zbocze co to jest. Czym jest zaczyna się na dole załomem wklęsłym, który oddziela je od.

Co to jest Zbocze

Definicja ZBOCZE: rodzaj stoku stanowiący boczne ograniczenie doliny. Zbocze zaczyna się na dole załomem wklęsłym, który oddziela je od dna doliny, i kończy u góry załomem wypukłym, który oddziela je od wierzchowiny albo stoku, nie mającego genetycznego związku z doliną. Termin zbocze bywa regularnie niesłusznie utożsamiany z terminem stok, błędne jest na przykład ustalenie "strome zbocza gór" - powinno być "strome stoki gór"

Definicja zerwa:
Co to jest powierzchni Ziemi, powstałej w konsekwencji osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie materiału z podłoża. Osiadanie to zachodzi wzdłuż pionowej, skośnej albo wklęsłej powierzchni Zbocze.
Definicja zwierciadło wód podziemnych:
Co to jest strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest Zbocze.
Definicja zagłębie:
Co to jest występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych Zbocze.

Czym jest Zbocze znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: