ZERWA co to jest
Definicja zerwa co to jest. Czym jest osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie.

Co to jest Zerwa

Definicja ZERWA: rodzaj formy powierzchni Ziemi, powstałej w konsekwencji osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie materiału z podłoża. Osiadanie to zachodzi wzdłuż pionowej, skośnej albo wklęsłej powierzchni ześlizgu. Zerwa występują najczęściej na terenach o budowie płytowej. Wyróżniamy zerwy: skalne, zwietrzelinowe i ziemne

Definicja Zlewnia:
Co to jest wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zerwa.
Definicja Zator Lodowy:
Co to jest lodowej na rzece w wyniku zatamowania jej swobodnego spływu poprzez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zazwyczaj w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, gdyż w okresie gdy w górnym biegu zerwa.
Definicja Zasilanie Rzeki:
Co to jest dostarczanie do rzeki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z zerwa.

Czym jest Zerwa znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: