ZERWA co to jest
Definicja zerwa co to jest. Czym jest osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie.

Co to jest Zerwa

Definicja ZERWA: rodzaj formy powierzchni Ziemi, powstałej w konsekwencji osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie materiału z podłoża. Osiadanie to zachodzi wzdłuż pionowej, skośnej albo wklęsłej powierzchni ześlizgu. Zerwa występują najczęściej na terenach o budowie płytowej. Wyróżniamy zerwy: skalne, zwietrzelinowe i ziemne

Definicja zielona rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin Zerwa.
Definicja zachmurzenie:
Co to jest nieba chmurami. Zachmurzenie ustala się bez użycia przyrządów (wizualnie), podając jego rozmiar w skali od 0 do 8 (skala 9-stopniowa) lub od 0 do 10 (skala 11-stopniowa) albo określając procentowo Zerwa.
Definicja zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu Zerwa.

Czym jest Zerwa znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: