ŻLEB co to jest
Definicja żleb co to jest. Czym jest w obszarach wysokogórskich, w kształcie podłużnego zagłębienia.

Co to jest Żleb

DefinicjaŻLEB: rynna korazyjna, powszechna forma rzeźby powierzchni Ziemi w obszarach wysokogórskich, w kształcie podłużnego zagłębienia, wciętego pionowo (wedle nachyleniem stoku) albo skośnie w stok górski. Żleb powstaje w konsekwencji działalności żłobiącej (korazji) zsuwającego się materiału skalnego, wody opadowej i roztopowej, lawin kamienistych, a również lawin śnieżnych. Uwarunkowany jest przebiegiem spękań tektonicznych bądź także, w skałach osadowych, kształtuje się w ławicach skał niewiele odpornych. W zależności od nachylenia i morfologii stoku, nacinanego poprzez żleb, i etapu rozwoju, odznacza się:1) żleby skalne, nazywane także kominami, nacinające ściany skalne o pionowych, skalnych zboczach i nie wyrównanym dnie, cechującym się występowaniem pionowych, a nawet przewieszonych progów, przegrodzonych półkami i platformami,2) żleby skalno-piarżyste, nacinające ściany i stoki skalne, cechujące się występowaniem skalnych zboczy i stromego, lecz wyrównanego dna o charakterze skalnym albo piarżystym,3) żleby piarżyste, nacinające stoki skalne i zwietrzelinowe stoki strome, cechujące się wyrównanym, piarżystym dnem i w miarę łagodnymi zboczami, także pokrytymi materiałem piarżystym.Żleby są nie tylko miejscem najsilniejszego żłobienia stoku, lecz również kluczowymi drogami transportowania materiału skalnego z górnych części stoku ku podnóżom, dlatego u wylotów żlebów tworzą się usypiska. Z racji na aktywność zachodzących mechanizmów odznacza się: żleby żywe, aktywne i żleby utrwalone poprzez roślinność - w zależności od wysokości n.p.m. - trawiastą, krzaczastą albo leśną. W Polsce żleby występują powszechnie w Tatrach, a również między innymi w Karkonoszach, na Babiej Górze, w Pieninach

Czym jest Żleb znaczenie w Słownik geografia Ż .