ZŁOŻE co to jest
Definicja złoże co to jest. Czym jest ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia.

Co to jest Złoże

Definicja ZŁOŻE: naturalne nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i geologicznymi. Występujące złoża podzielone są pod względem:A) genezy stworzenia na:1) magmogeniczne,2) hipergeniczne (powstałe pod wpływem mechanizmów zachodzących na powierzchni Ziemi, raczej wietrzenia i sedymentacji) obejmujące złoża wietrzeniowe, osadowe i biogeniczne i3) metamorfogeniczne.B) różnorodności budujących je minerałów tworzących złoża monomineralne (jednorodne), składające się z jednego surowca i polimineralne złożone z kilku minerałów.C) rodzaju minerałów - złoże węgla, ropy, różnego rodzaju rud i tym podobneD) kształtu (formy) na:1) pokładowe, rozciągające się w formie warstw, powstałe raczej w procesie sedymentacji, między innymi złoża węgla kamiennego, brunatnego, soli, niektórych rud żelaza (syderyty), manganu, miedzi,2) żyłowe (żyły), powstałe wskutek wypełnienia substancją mineralną szczelin i spękań skalnych, między innymi piryt, baryt, złoto,3) gniazdowe, niewielkie (zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów) skupienia minerałów, będące efektem mechanizmów metamorficznych, między innymi złoża boksytów, kruszców cynkowo-ołowiowych,Ruchy tektoniczne4) soczewkowe, o kształcie spłaszczonym, utworzone wskutek nierównomiernej sedymentacji i w czasie ruchów tektonicznych, na przykład złoża rud,5) wysadowe, występujące w kształcie pni albo słupów, powstałe pierwotnie jako złoża osadowe, ale w wyniku ruchów mas skalnych wypiętrzone ku górze, na przykład wysady solne,6) rozsypiskowe (okruchowe), tworzące się najczęściej w wyniku koncentracji minerałów ciężkich, wysegregowanych poprzez prądy wody, między innymi metale szlachetne występujące w piaskach zwanych złotonośnymi, platynonośnymi, diamentonośnymi itp

Definicja zorza polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od Złoże.
Definicja zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu Złoże.
Definicja zamróz:
Co to jest wietrzenie mrozowe, jeden z rodzajów wietrzenia mechanicznego Złoże.

Czym jest Złoże znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: