ZŁOŻE co to jest
Definicja złoże co to jest. Czym jest ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia.

Co to jest Złoże

Definicja ZŁOŻE: naturalne nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i geologicznymi. Występujące złoża podzielone są pod względem:A) genezy stworzenia na:1) magmogeniczne,2) hipergeniczne (powstałe pod wpływem mechanizmów zachodzących na powierzchni Ziemi, raczej wietrzenia i sedymentacji) obejmujące złoża wietrzeniowe, osadowe i biogeniczne i3) metamorfogeniczne.B) różnorodności budujących je minerałów tworzących złoża monomineralne (jednorodne), składające się z jednego surowca i polimineralne złożone z kilku minerałów.C) rodzaju minerałów - złoże węgla, ropy, różnego rodzaju rud i tym podobneD) kształtu (formy) na:1) pokładowe, rozciągające się w formie warstw, powstałe raczej w procesie sedymentacji, między innymi złoża węgla kamiennego, brunatnego, soli, niektórych rud żelaza (syderyty), manganu, miedzi,2) żyłowe (żyły), powstałe wskutek wypełnienia substancją mineralną szczelin i spękań skalnych, między innymi piryt, baryt, złoto,3) gniazdowe, niewielkie (zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów) skupienia minerałów, będące efektem mechanizmów metamorficznych, między innymi złoża boksytów, kruszców cynkowo-ołowiowych,Ruchy tektoniczne4) soczewkowe, o kształcie spłaszczonym, utworzone wskutek nierównomiernej sedymentacji i w czasie ruchów tektonicznych, na przykład złoża rud,5) wysadowe, występujące w kształcie pni albo słupów, powstałe pierwotnie jako złoża osadowe, ale w wyniku ruchów mas skalnych wypiętrzone ku górze, na przykład wysady solne,6) rozsypiskowe (okruchowe), tworzące się najczęściej w wyniku koncentracji minerałów ciężkich, wysegregowanych poprzez prądy wody, między innymi metale szlachetne występujące w piaskach zwanych złotonośnymi, platynonośnymi, diamentonośnymi itp

Definicja Zamglenie:
Co to jest mikroskopijnych kropelek wody albo zwilżonych cząstek higroskopijnych, powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w przyziemnej warstwie powietrza. W trakcie zamglenia widzialność się minimalizuje złoże.
Definicja Zatoka:
Co to jest albo jeziora wcinająca się w ląd, odgraniczona od otwartych wód półwyspami albo wysuniętymi przylądkami, o swobodnej zamianie wód z pozostałą częścią zbiornika. Niekiedy jako zatokę ustala się złoże.
Definicja Zamróz:
Co to jest wietrzenie mrozowe, jeden z rodzajów wietrzenia mechanicznego złoże.

Czym jest Złoże znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: