ZOOGEOGRAFIA co to jest
Definicja zoogeografia co to jest. Czym jest zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli.

Co to jest Zoogeografia

Definicja ZOOGEOGRAFIA: geografia zwierząt, jedna z dziedzin zoologii, edukacja zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli ziemskiej, powodami tego rozmieszczenia, zróżnicowaniem przestrzennym zwierząt. Zoogeografia bada między innymi: powody rozmieszczenia zwierząt na podstawie świadectw kopalnych (zoogeografia historyczna), zależność rozmieszczenia zwierząt od warunków środowiskowych (zoogeografia ekologiczna), strukturę fauny i zasięg organizmów (zoogeografia strukturalna), wzajemne wpływ społeczeństw ludzkich i zwierzęcych (zoogeografia służąca), rozsiedlenie zwierząt w czasach prehistorycznych (paleozoogeografia). Na podstawie podobieństw i różnic w poszczególnych faunach odznacza się krainy (1875, Ph.L. Sclater) i królestwa (1896, R. Lydekker) zoogeograficzne. Początki zoogeografii sięgają czasów starożytnych, gdzie powstały pierwsze zapiski o występowaniu ustalonych gatunków zwierząt na danym terytorium. Postęp zoogeografii nastąpił w czasach podróży i odkryć geograficznych zapoczątkowanych w XVII w. Kolejno powstawały opracowania naukowe wyników odkryć podróżników, na przykład: dzieło E. Zimmermanna Specimen zoologiae geographicae quadrupedum domicilia et migrationes sistens (1777), Ch.R. Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859, wydanie polskie 1884) i A.R. Wallace'a The Geographical Distribution of Animals (tom 1-2, 1876). Postęp zoogeografii w Polsce przypada raczej na moment międzywojenny. Pierwszym polskim opracowaniem zoogeograficznym w formie podręcznikowej był Zarys geografii zwierząt (1921) J. Domaniewskiego

Definicja zbiorowisko roślinne:
Co to jest ekologii na ustalenie każdego ugrupowania roślin o charakterze naturalnym albo półnaturalnym, zajmującego określony typ siedliska, na przykład zbiorowisko lasu liściastego, łąki wilgotnej itp Zoogeografia.
Definicja zorza polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od Zoogeografia.
Definicja zapora wodna:
Co to jest hydrotechniczna w formie wału albo muru przegradzającego w poprzek koryto rzeki. Zapory wodne wznosi się w celu utworzenia zbiorników retencyjnych. Reguluje się je wg: materiału, z którego są Zoogeografia.

Czym jest Zoogeografia znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: