ZOOGEOGRAFIA co to jest
Definicja zoogeografia co to jest. Czym jest zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli.

Co to jest Zoogeografia

Definicja ZOOGEOGRAFIA: geografia zwierząt, jedna z dziedzin zoologii, edukacja zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli ziemskiej, powodami tego rozmieszczenia, zróżnicowaniem przestrzennym zwierząt. Zoogeografia bada między innymi: powody rozmieszczenia zwierząt na podstawie świadectw kopalnych (zoogeografia historyczna), zależność rozmieszczenia zwierząt od warunków środowiskowych (zoogeografia ekologiczna), strukturę fauny i zasięg organizmów (zoogeografia strukturalna), wzajemne wpływ społeczeństw ludzkich i zwierzęcych (zoogeografia służąca), rozsiedlenie zwierząt w czasach prehistorycznych (paleozoogeografia). Na podstawie podobieństw i różnic w poszczególnych faunach odznacza się krainy (1875, Ph.L. Sclater) i królestwa (1896, R. Lydekker) zoogeograficzne. Początki zoogeografii sięgają czasów starożytnych, gdzie powstały pierwsze zapiski o występowaniu ustalonych gatunków zwierząt na danym terytorium. Postęp zoogeografii nastąpił w czasach podróży i odkryć geograficznych zapoczątkowanych w XVII w. Kolejno powstawały opracowania naukowe wyników odkryć podróżników, na przykład: dzieło E. Zimmermanna Specimen zoologiae geographicae quadrupedum domicilia et migrationes sistens (1777), Ch.R. Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859, wydanie polskie 1884) i A.R. Wallace'a The Geographical Distribution of Animals (tom 1-2, 1876). Postęp zoogeografii w Polsce przypada raczej na moment międzywojenny. Pierwszym polskim opracowaniem zoogeograficznym w formie podręcznikowej był Zarys geografii zwierząt (1921) J. Domaniewskiego

Definicja Zielona Rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin zoogeografia.
Definicja Zima:
Co to jest rozpoczynająca się w chwili przesilenia zimowego (około 22 grudnia) i trwająca do równonocny wiosennej (((około 21 marca). Na półkuli południowej w tym czasie jest lato. W meteorologii zima obejmuje zoogeografia.
Definicja Zlodzenie Rzek:
Co to jest pokrywy lodowej na wodach rzecznych. Długość trwania zlodzenia rzek zależy od: temperatury powietrza, temperatury wody i szybkości prądu rzecznego. W Polsce zlodzenie rzek trwa od 15 dni (Odra) do 70 zoogeografia.

Czym jest Zoogeografia znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: