ZOOGEOGRAFIA co to jest
Definicja zoogeografia co to jest. Czym jest zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli.

Co to jest Zoogeografia

Definicja ZOOGEOGRAFIA: geografia zwierząt, jedna z dziedzin zoologii, edukacja zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli ziemskiej, powodami tego rozmieszczenia, zróżnicowaniem przestrzennym zwierząt. Zoogeografia bada między innymi: powody rozmieszczenia zwierząt na podstawie świadectw kopalnych (zoogeografia historyczna), zależność rozmieszczenia zwierząt od warunków środowiskowych (zoogeografia ekologiczna), strukturę fauny i zasięg organizmów (zoogeografia strukturalna), wzajemne wpływ społeczeństw ludzkich i zwierzęcych (zoogeografia służąca), rozsiedlenie zwierząt w czasach prehistorycznych (paleozoogeografia). Na podstawie podobieństw i różnic w poszczególnych faunach odznacza się krainy (1875, Ph.L. Sclater) i królestwa (1896, R. Lydekker) zoogeograficzne. Początki zoogeografii sięgają czasów starożytnych, gdzie powstały pierwsze zapiski o występowaniu ustalonych gatunków zwierząt na danym terytorium. Postęp zoogeografii nastąpił w czasach podróży i odkryć geograficznych zapoczątkowanych w XVII w. Kolejno powstawały opracowania naukowe wyników odkryć podróżników, na przykład: dzieło E. Zimmermanna Specimen zoologiae geographicae quadrupedum domicilia et migrationes sistens (1777), Ch.R. Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859, wydanie polskie 1884) i A.R. Wallace'a The Geographical Distribution of Animals (tom 1-2, 1876). Postęp zoogeografii w Polsce przypada raczej na moment międzywojenny. Pierwszym polskim opracowaniem zoogeograficznym w formie podręcznikowej był Zarys geografii zwierząt (1921) J. Domaniewskiego

Definicja Zbiornik Retencyjny:
Co to jest sztuczne jezioro, akwen utworzony poprzez człowieka, sztuczny przedmiot wodny, powstały w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą albo poprzez podpiętrzenie jeziora. Zbiorniki retencyjne nizinne zoogeografia.
Definicja Zagłębie:
Co to jest występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych zoogeografia.
Definicja Zrąb Tektoniczny:
Co to jest uwarunkowanej geologicznie formy powierzchni Ziemi. To jest region wypiętrzony powyżej tereny sąsiednie, zazwyczaj o wydłużonym kształcie, ograniczony progami o charakterze uskoków. Rozróżnia się zoogeografia.

Czym jest Zoogeografia znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: