ŹRÓDŁO co to jest
Definicja źródło co to jest. Czym jest ciężkości (tak zwany źródło descensyjne, zstępujące) albo.

Co to jest Źródło

Definicja ŹRÓDŁO: naturalny, punktowy wypływ wód podziemnych pod wpływem siły ciężkości (tak zwany źródło descensyjne, zstępujące) albo ciśnienia hydrostatycznego (((tak zwany źródła ascensyjne, wstępujące, na przykład artezyjskie), na przecięciu warstwy wodonośnej poprzez powierzchnię ziemi. Źródła dają start ciekom wodnym albo zasilają je. Mogą występować pojedynczo albo grupowo (tworząc źródlisko albo linię źródeł). Fundamentalne parametry źródła to wydajność, skład chemiczny wody, ciśnienie hydrostatyczne i cechy fizyczne wody, raczej temperatura. Źródła można dzielić wg mierników chemicznych, fizycznych, genetycznych, hydrogeologicznych. Najczęściej służący podział (geologiczny) odznacza źródła:1) warstwowe - odprowadzające wodę z porów skalnych warstwy wodonośnej,2) szczelinowe - odprowadzające wodę krążącą w szczelinach skalnych,3) uskokowe - odprowadzające wodę z warstwy wodonośnej poprzez szczelinę w warstwie nieprzepuszczalnej albo poprzez szczelinę w płaszczyźnie uskokowej pomiędzy warstwami,4) krasowe - wywierzyska,5) dolinne - dolina wcina się w warstwę wodonośną, źródło wypływa w dnie doliny.Z racji na położenie w terenie odznacza się źródła grzbietowe, stokowe, zboczowe, krawędziowe, klifowe, tarasowe. Szczególnymi przypadkami źródła są gejzery i źródła gazujące (o wodzie z sporą zawartością dwutlenku węgla albo metanu). Edukacja badająca źródła to krenologia (dział hydrogeologii)

Czym jest Źródło znaczenie w Słownik geografia Ź .

  • Dodano:
  • Autor: