PODZIEMNYCH ZWIERCIADŁO co to jest
Definicja zwierciadło wód podziemnych co to jest. Czym jest próżni skalnych i glebowych.

Co to jest Zwierciadło Wód Podziemnych

Definicja ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH: granica pomiędzy strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest precyzyjnie poziome, co wynika z nachylenia warstw skalnych i różnego tempa wsiąkania wody, spowodowanego urozmaiconą rzeźbą terenu i różną przepuszczalnością skał. Nachylenie zwierciadła wód gruntowych nazywa się spadkiem hydraulicznym. Zmiany wysokości zwierciadła wód gruntowych są często mierzone w sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i zależą od wielkości zasilania i podłoża, nie mniej jednak reakcja zwierciadła wód gruntowych jest opóźniona w relacji do powody, w wyniku małej prędkości wsiąkania

Definicja zamglenie:
Co to jest mikroskopijnych kropelek wody albo zwilżonych cząstek higroskopijnych, powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w przyziemnej warstwie powietrza. W trakcie zamglenia widzialność się minimalizuje Zwierciadło Wód Podziemnych.
Definicja zlewnia:
Co to jest wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest Zwierciadło Wód Podziemnych.
Definicja zagłębie:
Co to jest występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych Zwierciadło Wód Podziemnych.

Czym jest Podziemnych Wód Zwierciadło znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: