PODZIEMNYCH ZWIERCIADŁO co to jest
Definicja zwierciadło wód podziemnych co to jest. Czym jest próżni skalnych i glebowych.

Co to jest Zwierciadło Wód Podziemnych

Definicja ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH: granica pomiędzy strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest precyzyjnie poziome, co wynika z nachylenia warstw skalnych i różnego tempa wsiąkania wody, spowodowanego urozmaiconą rzeźbą terenu i różną przepuszczalnością skał. Nachylenie zwierciadła wód gruntowych nazywa się spadkiem hydraulicznym. Zmiany wysokości zwierciadła wód gruntowych są często mierzone w sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i zależą od wielkości zasilania i podłoża, nie mniej jednak reakcja zwierciadła wód gruntowych jest opóźniona w relacji do powody, w wyniku małej prędkości wsiąkania

Definicja Zrąb Tektoniczny:
Co to jest uwarunkowanej geologicznie formy powierzchni Ziemi. To jest region wypiętrzony powyżej tereny sąsiednie, zazwyczaj o wydłużonym kształcie, ograniczony progami o charakterze uskoków. Rozróżnia się zwierciadło wód podziemnych.
Definicja Zlewnia:
Co to jest wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zwierciadło wód podziemnych.
Definicja Zator Lodowy:
Co to jest lodowej na rzece w wyniku zatamowania jej swobodnego spływu poprzez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zazwyczaj w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, gdyż w okresie gdy w górnym biegu zwierciadło wód podziemnych.

Czym jest Podziemnych Wód Zwierciadło znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: