ANTYPASAT ANTYKLINA ALUWIUM co to jest
Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera, Antypody, Archipelag, Antropofagia.

Słownik i definicje geograficzne A

 • Definicja Azylant Informacje człowiek, który stara się uzyskać albo uzyskał gdzieś azyl co to jest.
 • Definicja Antycyklon Informacje wieje po liniach spiralnych od środka na zewnątrz, zakrzywiając się na półkuli północnej wedle kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej - przeciwnie definicja.
 • Definicja Arenit Informacje skała osadowa, złożona z okruchów wielkości ziaren piasku co znaczy.
 • Definicja Amfibol Informacje glinokrzemianów, o strukturach zbudowanych z podwójnych łańcuchów (pasma, wstęgi), gdzie jednostka powtarzalna ma kształt pierścienia. Z racji na skład chemiczny amfibole słownik.
 • Definicja Apatyty Informacje nadzwyczajnie rzadko, w przyrodzie pospolite są ich kryptokrystaliczne, zanieczyszczone odmiany pochodzenia osadowego, na przykład frankolit, kolofan, dalit, stanowiące gł znaczenie.
 • Definicja Amfibolit Informacje hornblendy) i plagioklazu. Zazwyczaj średnio- albo drobnoziarnisty, tekstura bezładna albo łupkowa. Barwa ciemnoszarozielona. Wytwór przeobrażenia skał magmowych albo margli czym jest.
 • Definicja Andezyt Informacje strukturze porfirowej (porfir). Złożona jest gł. z plagioklazu, piroksenu, amfibolu, oliwinu i biotytu. Barwa czarna, popielata, zielonkawa albo szaroróżowa. Rozpowszechniony w co to jest.
 • Definicja Altocumulus Informacje w formie ławicy albo warstwy chmur złożonej z płatów o kształcie zaokrąglonych brył, walców i tym podobne Złożona jest raczej z kropel wody, ale nie daje opadów. Występuje na definicja.
 • Definicja Akrecja Informacje kontynentu w wyniku powstawania albo dobudowywania nowych fragmentów skorupy ziemskiej. 2) planetarna. Powstawanie planet w wyniku zderzeń i zlepiania się brył kosmicznej materii co znaczy.
 • Definicja Akumulacja Informacje konsekwencji ich sedymentacji, a również gromadzenie się ustalonych składników w osadach i skałach osadowych, na przykład wskutek mechanizmów diagenezy. Zbiornik wodny, gdzie słownik.
 • Definicja Altymetr Informacje przyrząd do mierzenia wysokości nad powierzchnią ziemi, wysokościomierz znaczenie.
 • Definicja Abrazja Informacje skalnego poprzez luźny materiał skalny przemieszczany poprzez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, również na wzajemnym ścieraniu czym jest.
 • Definicja Akwen Informacje określony region wodny oceanu, morza, rzeki, jeziora, zatoki. Równoważny pojęciu teren w odniesieniu do lądu co to jest.
 • Definicja Ablacja Informacje mechanizm zachodzący w części lodowca położonej poniżej linii wiecznego śniegu, bazuje na zmniejszaniu się masy lodowca w konsekwencji topnienia i parowania definicja.
 • Definicja Albedo Informacje do odbijania światła. Albedo równe jest stosunkowi ilości promieniowania odbitego od powierzchni do ilości promieniowania padającego co znaczy.
 • Definicja Amonity Informacje wymarła ekipa głowonogów, opatrzonych zazwyczaj spiralnie zwiniętą skorupką z licznymi komorami słownik.
 • Definicja Azymut Informacje a danym kierunkiem. Azymut mierzony jest dzięki busoli (w terenie) albo kątomierza (na mapie) i liczony (wedle kierunkiem zegara) od północy (0°), poprzez wschód (90°), południe znaczenie.
 • Definicja Atol Informacje zamyjająca lagunę, zazwyczaj w kilku miejscach poprzerywana kanałami łączącymi lagunę z otwartym morzem, charakterystyczna dla mórz międzyzwrotnikowych Oceanu Spokojnego. Powstaje czym jest.
 • Definicja Aureola Informacje kontaktowa strefa w otoczeniu intruzji magmowej, gdzie skały ościenne uległy przeobrażeniu co to jest.
 • Definicja Antropopresja Informacje wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i występujące w nim biocenozy. Obecna antropopresja ma znaczenie zdecydowanie niekorzystne definicja.
 • Definicja Anekumena Informacje zostało wprowadzone poprzez starożytnych Greków jako przeciwstawne ekumenie. Anekumena obejmuje morza i oceany, pustynie, wysokie góry, tereny podbiegunowe co znaczy.
 • Definicja Astenosfera Informacje zwiększonej plastyczności podatności na deformacje. Jej górna warstwa znajduje się na głębokości 50-70 km pod oceanami i do 120 km pod kontynentami. Dolna odpowiednio 400 i 250 km słownik.
 • Definicja Altostratus Informacje albo niebieskawa, jednolita, włóknista albo prążkowana, regularnie pokrywająca całe niebo. Złożona jest z kropelek wody i kryształków lodu. Daje opad drobnego deszczu, śniegu albo znaczenie.
 • Definicja Amplituda Informacje w meteorologii różnica między najwyższą a najniższą rozpatrywaną temperaturą czym jest.
 • Definicja Antropofagia Informacje gr. anthropophagĂ­a) biol., społ. ludożerstwo, kanibalizm co to jest.
 • Definicja Archipelag Informacje stworzonych w tym samym czasie i mających podobną budowę geologiczną. Pod względem genezy archipelagi dzieli się na: kontynentalne (przybrzeżne, na przykład Archipelag Arktyczny definicja.
 • Definicja Antypody Informacje w jednakowych szerokościach geograficznych różnych półkul i na południkach oddalonych od siebie o 180°. Antypody Polski znajdują się w południowej części Oceanu Spokojnego, około co znaczy.
 • Definicja Atmosfera Informacje zewnętrzne warstwy gwiazdy. W Układzie Słonecznym posiadają ją wszystkie planety. Z wyjątkiem Ziemi i Marsa jest ona nieprzezroczysta dla promieniowania widzialnego słownik.
 • Definicja Anhydryt Informacje rombowym. Bezbarwny albo barwa biała, szarawa bądź niebieskawa. Przezroczysty. Pospolity składnik żył hydrotermalnych i złóż solnych. Powstaje raczej w wyniku odparowywania wód znaczenie.
 • Definicja Aluwia Informacje piaski, żwiry, iły osadzane poprzez rzekę albo nanoszone poprzez wody powodziowe czym jest.
 • Definicja Aluwium Informacje geol. utwory geologiczne naniesione poprzez rzeki co to jest.
 • Definicja Antyklina Informacje siodło, jedna z 2 podstawowych form fałdu, której jądro jest zbudowane ze skał starszych niż skrzydła definicja.
 • Definicja Antypasat Informacje w strefie równikowej na wysokości 2000-3000 m, transportujący gorące powietrze od równika w kierunku zwrotników, gdzie w konsekwencji wirowego ruchu Ziemi wymienia kierunek na co znaczy.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera, Antypody, Archipelag, Antropofagia, Amplituda, Altostratus, Astenosfera, Anekumena, Antropopresja co to znaczy.

Słownik Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera co to jest.