ANTYPASAT ANTYKLINA ALUWIUM co to jest
Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera, Antypody, Archipelag, Antropofagia.

Słownik i definicje geograficzne A

 • Definicja Azylant Co to jest człowiek, który stara się uzyskać albo uzyskał gdzieś azyl
 • Definicja Antycyklon Co to jest wieje po liniach spiralnych od środka na zewnątrz, zakrzywiając się na półkuli północnej wedle kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej - przeciwnie
 • Definicja Arenit Co to jest skała osadowa, złożona z okruchów wielkości ziaren piasku
 • Definicja Amfibol Co to jest glinokrzemianów, o strukturach zbudowanych z podwójnych łańcuchów (pasma, wstęgi), gdzie jednostka powtarzalna ma kształt pierścienia. Z racji na skład chemiczny amfibole
 • Definicja Apatyty Co to jest nadzwyczajnie rzadko, w przyrodzie pospolite są ich kryptokrystaliczne, zanieczyszczone odmiany pochodzenia osadowego, na przykład frankolit, kolofan, dalit, stanowiące gł
 • Definicja Amfibolit Co to jest hornblendy) i plagioklazu. Zazwyczaj średnio- albo drobnoziarnisty, tekstura bezładna albo łupkowa. Barwa ciemnoszarozielona. Wytwór przeobrażenia skał magmowych albo margli
 • Definicja Andezyt Co to jest strukturze porfirowej (porfir). Złożona jest gł. z plagioklazu, piroksenu, amfibolu, oliwinu i biotytu. Barwa czarna, popielata, zielonkawa albo szaroróżowa. Rozpowszechniony w
 • Definicja Altocumulus Co to jest w formie ławicy albo warstwy chmur złożonej z płatów o kształcie zaokrąglonych brył, walców i tym podobne Złożona jest raczej z kropel wody, ale nie daje opadów. Występuje na
 • Definicja Akrecja Co to jest kontynentu w wyniku powstawania albo dobudowywania nowych fragmentów skorupy ziemskiej. 2) planetarna. Powstawanie planet w wyniku zderzeń i zlepiania się brył kosmicznej materii
 • Definicja Akumulacja Co to jest konsekwencji ich sedymentacji, a również gromadzenie się ustalonych składników w osadach i skałach osadowych, na przykład wskutek mechanizmów diagenezy. Zbiornik wodny, gdzie
 • Definicja Altymetr Co to jest przyrząd do mierzenia wysokości nad powierzchnią ziemi, wysokościomierz
 • Definicja Abrazja Co to jest skalnego poprzez luźny materiał skalny przemieszczany poprzez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, również na wzajemnym ścieraniu
 • Definicja Akwen Co to jest określony region wodny oceanu, morza, rzeki, jeziora, zatoki. Równoważny pojęciu teren w odniesieniu do lądu
 • Definicja Ablacja Co to jest mechanizm zachodzący w części lodowca położonej poniżej linii wiecznego śniegu, bazuje na zmniejszaniu się masy lodowca w konsekwencji topnienia i parowania
 • Definicja Albedo Co to jest do odbijania światła. Albedo równe jest stosunkowi ilości promieniowania odbitego od powierzchni do ilości promieniowania padającego
 • Definicja Amonity Co to jest wymarła ekipa głowonogów, opatrzonych zazwyczaj spiralnie zwiniętą skorupką z licznymi komorami
 • Definicja Azymut Co to jest a danym kierunkiem. Azymut mierzony jest dzięki busoli (w terenie) albo kątomierza (na mapie) i liczony (wedle kierunkiem zegara) od północy (0°), poprzez wschód (90°), południe
 • Definicja Atol Co to jest zamyjająca lagunę, zazwyczaj w kilku miejscach poprzerywana kanałami łączącymi lagunę z otwartym morzem, charakterystyczna dla mórz międzyzwrotnikowych Oceanu Spokojnego. Powstaje
 • Definicja Aureola Co to jest kontaktowa strefa w otoczeniu intruzji magmowej, gdzie skały ościenne uległy przeobrażeniu
 • Definicja Antropopresja Co to jest wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i występujące w nim biocenozy. Obecna antropopresja ma znaczenie zdecydowanie niekorzystne
 • Definicja Anekumena Co to jest zostało wprowadzone poprzez starożytnych Greków jako przeciwstawne ekumenie. Anekumena obejmuje morza i oceany, pustynie, wysokie góry, tereny podbiegunowe
 • Definicja Astenosfera Co to jest zwiększonej plastyczności podatności na deformacje. Jej górna warstwa znajduje się na głębokości 50-70 km pod oceanami i do 120 km pod kontynentami. Dolna odpowiednio 400 i 250 km
 • Definicja Altostratus Co to jest albo niebieskawa, jednolita, włóknista albo prążkowana, regularnie pokrywająca całe niebo. Złożona jest z kropelek wody i kryształków lodu. Daje opad drobnego deszczu, śniegu albo
 • Definicja Amplituda Co to jest w meteorologii różnica między najwyższą a najniższą rozpatrywaną temperaturą
 • Definicja Antropofagia Co to jest gr. anthropophagĂ­a) biol., społ. ludożerstwo, kanibalizm
 • Definicja Archipelag Co to jest stworzonych w tym samym czasie i mających podobną budowę geologiczną. Pod względem genezy archipelagi dzieli się na: kontynentalne (przybrzeżne, na przykład Archipelag Arktyczny
 • Definicja Antypody Co to jest w jednakowych szerokościach geograficznych różnych półkul i na południkach oddalonych od siebie o 180°. Antypody Polski znajdują się w południowej części Oceanu Spokojnego, około
 • Definicja Atmosfera Co to jest zewnętrzne warstwy gwiazdy. W Układzie Słonecznym posiadają ją wszystkie planety. Z wyjątkiem Ziemi i Marsa jest ona nieprzezroczysta dla promieniowania widzialnego
 • Definicja Anhydryt Co to jest rombowym. Bezbarwny albo barwa biała, szarawa bądź niebieskawa. Przezroczysty. Pospolity składnik żył hydrotermalnych i złóż solnych. Powstaje raczej w wyniku odparowywania wód
 • Definicja Aluwia Co to jest piaski, żwiry, iły osadzane poprzez rzekę albo nanoszone poprzez wody powodziowe
 • Definicja Aluwium Co to jest geol. utwory geologiczne naniesione poprzez rzeki
 • Definicja Antyklina Co to jest siodło, jedna z 2 podstawowych form fałdu, której jądro jest zbudowane ze skał starszych niż skrzydła
 • Definicja Antypasat Co to jest w strefie równikowej na wysokości 2000-3000 m, transportujący gorące powietrze od równika w kierunku zwrotników, gdzie w konsekwencji wirowego ruchu Ziemi wymienia kierunek na

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera, Antypody, Archipelag, Antropofagia, Amplituda, Altostratus, Astenosfera, Anekumena, Antropopresja co to znaczy.

Słownik Antypasat, Antyklina, Aluwium, Aluwia, Anhydryt, Atmosfera co to jest.