FIORD FACJA FLZ FRONT co to jest
Fiord, Facja, Flisz, Front Meteorologiczny, Frygana, Formacja Roślinna, Flora, Fen, Fala Morska.

Słownik i definicje geograficzne F

 • Definicja Faleza Co to jest z fr. falaise- klif
 • Definicja Faktoria Co to jest hist., ekon. niewielkie daw. osiedle handlowe na terenie kolonii albo w niewiele zamieszkanym terenie, na przykład w płn. Kanadzie
 • Definicja Fauna Co to jest ogół gatunków zwierząt, które występują na danym obszarze; ogólnie - zwierzęta zamieszkujące Ziemię
 • Definicja Fumarola Co to jest wydzielanie się gazu składającego się raczej z pary wodnej ze szczelin na zboczach wulkanów i na obszarze wygasłego wulkanu
 • Definicja Field Co to jest setki mln lat mechanizmów denudacyjnych, które zniszczyły pierwotną rzeźbę i zrównały powierzchnię terenu. W najwyższym stopniu charakterystyczne fieldy spotyka się w południowej
 • Definicja Firn Co to jest ciśnienia gromadzących się wyżej warstw świeżego śniegu i wody, pochodzącej z nadtapiania wierzchnich warstw śniegu, która wnika w głąb i tam zamarza. Stosunkowo postępów
 • Definicja Fitogeografia Co to jest dział biogeografii zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego powodami
 • Definicja Fiard Co to jest płytka zatoka morska powstała poprzez zalanie doliny polodowcowej na obszarze nizinnym. Fiärdy powszechnie występują na południowych wybrzeżach Szwecji
 • Definicja Morska Fala Co to jest oscylującego, widocznego jako jej podnoszenie się i opadanie. Morska fala wywołana jest ciśnieniem wiatru na powierzchni wody, a rozmiar fali jest proporcjonalna do prędkości
 • Definicja Fen Co to jest meteorol. porywisty, suchy i ciepły wiatr, który opada z wierzchołków gór, po przejściu poprzez nie i wytworzeniu chmur i opadów; halny
 • Definicja Flora Co to jest zestaw gatunków (ogólnie taksonów) roślin, rosnących aktualnie albo w przeszłości (flora kopalna) w danym obszarze geograficznym albo środowisku
 • Definicja Roślinna Formacja Co to jest zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las liściasty
 • Definicja Frygana Co to jest utworzona poprzez twardolistne krzewy i rośliny zielne zrzucające liście w momencie suszy. Typowa frygana występuje w Grecji i Albanii, jest przykładem garigu z zachodnich części
 • Definicja Meteorologiczny Front Co to jest powietrza troposferycznego rozdzielająca dwie masy powietrza różniące się wyznacznikami fizycznymi, raczej temperaturą. Front atmosferyczny jest nachylony do poziomu pod małym
 • Definicja Flisz Co to jest piaskowców, mułowców i iłowców. Powstała na dnie mórz w wyniku działalności tak zwany prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego
 • Definicja Facja Co to jest wskutek sedymentacji, a zależny od fizyczno-chemicznych warunków środowiska, gdzie się wytwarza; również ogół cech skały osadowej. 2) bot. najmniejsza jednostka w fitocenologii
 • Definicja Fiord Co to jest skalistych wysokich (do 1000 m) i stromych brzegów. Powstała poprzez zalanie żłobów i dolin polodowcowych na obszarze górskim. Obiekt polodowcowego krajobrazu Norwegii, Szkocji

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Fiord, Facja, Flisz, Front Meteorologiczny, Frygana, Formacja Roślinna, Flora, Fen, Fala Morska, Fiard, Fitogeografia, Firn, Field, Fumarola, Fauna, Faktoria co to znaczy.

Słownik Fiord, Facja, Flisz, Front Meteorologiczny, Frygana co to jest.