IZOLINIA INSOLACJA IZARYTMA co to jest
Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja, Imigracja, Izoterma, Izohieta, Ideogram.

Słownik i definicje geograficzne I

 • Definicja ingresja Co to jest zalewanie niskich terenów nadmorskich wskutek podniesienia się poziomu morza
 • Definicja izoklina Co to jest linia na mapie łącząca punkty o jednakowejinklinacji magnetycznej
 • Definicja iłowiec Co to jest skała osadowa należąca do ekipy skał ilastych, powstała wskutek diagenezy iłu. Stanowi zwięzły, silnie zbity i pozbawiony złupkowacenia ił o bezkierunkowej teksturze
 • Definicja izobara Co to jest linia na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym w określonym czasie
 • Definicja izobata Co to jest linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości
 • Definicja izohela Co to jest linia na mapach klimatologicznych łącząca punkty o tej samej wartości usłonecznienia
 • Definicja izohalina Co to jest linia na mapie łącząca punkty o jednakowym zasoleniu wody w morzach, oceanach
 • Definicja ideogram Co to jest wykres obrazujący różnice w wielkościach danego wyznacznika dzięki wielu takich samych obrazków
 • Definicja izohieta Co to jest linia na mapach klimatologicznych łącząca punkty o tej samej wartości sum opadów atmosferycznych
 • Definicja izoterma Co to jest krzywa przedstawiająca zależność pomiędzy dwoma wyznacznikami stanu w stałej temperaturze
 • Definicja imigracja Co to jest przyjazd do obcego państwie w celu osiedlenia się tam na stałe. Imigracja jest rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności w świecie
 • Definicja intruzja Co to jest przestrzenna forma magmowa powstała wskutek zastygnięcia masy skalnej pomiędzy starszymi skałami
 • Definicja irygacja Co to jest nawadnianie suchych gruntów celem utrzymania właściwego dla wegetacji roślin poziomu wilgotności gleby
 • Definicja izarytma Co to jest linia łącząca punkty o jednakowej wartości albo natężeniu danego czynnika albo zjawiska, na przykład izobata, izobara, izoterma
 • Definicja insolacja Co to jest działanie na Ziemię promieniowania słonecznego; nasłonecznienie
 • Definicja Co to jest minerałów ilastych, łyszczyków i pyłu kwarcowego. W połączeniu z wodą wykazuje sporą plastyczność. Osadza się najczęściej w dnach zbiorników wodnych. Materiałami budującymi ił są
 • Definicja izolinia Co to jest takim samym natężeniu bądź czasie występowania danego zjawiska, o takich samych wartościach, na przykład temperatury, wysokości n.p.m. i tym podobne Do izolinii zalicza się między

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja, Imigracja, Izoterma, Izohieta, Ideogram, Izohalina, Izohela, Izobata, Izobara, Iłowiec, Izoklina co to znaczy.

Słownik Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja co to jest.