IZOLINIA INSOLACJA IZARYTMA co to jest
Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja, Imigracja, Izoterma, Izohieta, Ideogram.

Słownik i definicje geograficzne I

 • Definicja Ingresja Informacje zalewanie niskich terenów nadmorskich wskutek podniesienia się poziomu morza co to jest.
 • Definicja Izoklina Informacje linia na mapie łącząca punkty o jednakowejinklinacji magnetycznej definicja.
 • Definicja Iłowiec Informacje skała osadowa należąca do ekipy skał ilastych, powstała wskutek diagenezy iłu. Stanowi zwięzły, silnie zbity i pozbawiony złupkowacenia ił o bezkierunkowej teksturze co znaczy.
 • Definicja Izobara Informacje linia na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym w określonym czasie słownik.
 • Definicja Izobata Informacje linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości znaczenie.
 • Definicja Izohela Informacje linia na mapach klimatologicznych łącząca punkty o tej samej wartości usłonecznienia czym jest.
 • Definicja Izohalina Informacje linia na mapie łącząca punkty o jednakowym zasoleniu wody w morzach, oceanach co to jest.
 • Definicja Ideogram Informacje wykres obrazujący różnice w wielkościach danego wyznacznika dzięki wielu takich samych obrazków definicja.
 • Definicja Izohieta Informacje linia na mapach klimatologicznych łącząca punkty o tej samej wartości sum opadów atmosferycznych co znaczy.
 • Definicja Izoterma Informacje krzywa przedstawiająca zależność pomiędzy dwoma wyznacznikami stanu w stałej temperaturze słownik.
 • Definicja Imigracja Informacje przyjazd do obcego państwie w celu osiedlenia się tam na stałe. Imigracja jest rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności w świecie znaczenie.
 • Definicja Intruzja Informacje przestrzenna forma magmowa powstała wskutek zastygnięcia masy skalnej pomiędzy starszymi skałami czym jest.
 • Definicja Irygacja Informacje nawadnianie suchych gruntów celem utrzymania właściwego dla wegetacji roślin poziomu wilgotności gleby co to jest.
 • Definicja Izarytma Informacje linia łącząca punkty o jednakowej wartości albo natężeniu danego czynnika albo zjawiska, na przykład izobata, izobara, izoterma definicja.
 • Definicja Insolacja Informacje działanie na Ziemię promieniowania słonecznego; nasłonecznienie co znaczy.
 • Definicja Informacje minerałów ilastych, łyszczyków i pyłu kwarcowego. W połączeniu z wodą wykazuje sporą plastyczność. Osadza się najczęściej w dnach zbiorników wodnych. Materiałami budującymi ił są słownik.
 • Definicja Izolinia Informacje takim samym natężeniu bądź czasie występowania danego zjawiska, o takich samych wartościach, na przykład temperatury, wysokości n.p.m. i tym podobne Do izolinii zalicza się między znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja, Imigracja, Izoterma, Izohieta, Ideogram, Izohalina, Izohela, Izobata, Izobara, Iłowiec, Izoklina co to znaczy.

Słownik Izolinia, Ił, Insolacja, Izarytma, Irygacja, Intruzja co to jest.