KLIMAT KANAŁ MORSKI co to jest
Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion, Kotlina, Kauri, Kem, Kondominium.

Słownik i definicje geograficzne K

 • Definicja kabotaż Co to jest przybrzeżna komunikacja wodna, w szczególności handlowa, pomiędzy portami jednego państwie, leżącymi nad tym samym morzem (kabotaż mały), bądź nad wieloma morzami (kabotaż ogromny
 • Definicja kapilara Co to jest wąska szczelina w skale
 • Definicja kryptodepresja Co to jest depresja zalana poprzez jezioro, którego dno położone jest poniżej poziomu morza (a lustro wody ponad), na przykład jeziora Bajkał w Azji i Tanganika w Afryce
 • Definicja kondominium Co to jest terytorium administrowane razem poprzez dwa albo więcej krajów
 • Definicja kem Co to jest wzgórze polodowcowe powstałe w obniżeniu terenu z materiału naniesionego z topniejącego lodowca, ograniczone częściowo ścianą lodowca
 • Definicja kauri Co to jest o gruszkowatym kształcie i karbowanej do wnętrza szczelinie wzdłuż jej długiej osi daw. stosowane jako środek płatniczy w niektórych państwach tropikalnych, między innymi obok
 • Definicja kotlina Co to jest otoczona wyżej położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w miejscu zbiegu
 • Definicja kanion Co to jest głęboka dolina rzeczna o wąskim dnie stromych, skalistych zboczach przecinająca strukturę płyty tektonicznej; jar, wąwóz
 • Definicja kras Co to jest gł. wapieni, dolomitów, gipsów albo kredy) pod wpływem działania wody tworzącej powierzchniowe albo podziemne zagłębienia, rozpadliny, jaskinie i tym podobne; również miejsce
 • Definicja kaldera Co to jest powstałe w rezultacie: 1) zniszczenia górnej części stożka wulkanicznego w wyniku wybuchu o dużej sile (na przykład Katmai, Alaska), 2) zapadnięcia się obszaru nad częściowo
 • Definicja konurbanizacja Co to jest występowanie obszaru z szeregiem miast, regularnie powiązanych komunikacyjnie i gospodarczo, z których jakiekolwiek nie stanowi wyraźnego ośrodka
 • Definicja kanał morski Co to jest szeroka cieśnina, oddzielająca wyspę od większego lądu, na przykład kanał La Manche
 • Definicja klimat Co to jest obszaru stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w dostatecznie długim czasie (ponad 30 lat). Układ taki jest rezultatem oddziaływania promieniowania słonecznego

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion, Kotlina, Kauri, Kem, Kondominium, Kryptodepresja, Kapilara, Kabotaż co to znaczy.

Słownik Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion co to jest.