PRZYKŁADY KRAS KONURBANIZACJA co to jest
PRZYKŁADY Kras, Konurbanizacja, Kapilara, Kem, Kotlina, Kabotaż, Kauri, Kaldera, Klimat.

Słownik i definicje geograficzne K

 • Definicja Kanion Informacje głęboka dolina rzeczna o wąskim dnie stromych, skalistych zboczach przecinająca strukturę płyty tektonicznej; jar, wąwóz co to jest.
 • Definicja Kondominium Informacje terytorium administrowane razem poprzez dwa albo więcej krajów definicja.
 • Definicja Morski Kanał Informacje szeroka cieśnina, oddzielająca wyspę od większego lądu, na przykład kanał La Manche co znaczy.
 • Definicja Kryptodepresja Informacje depresja zalana poprzez jezioro, którego dno położone jest poniżej poziomu morza (a lustro wody ponad), na przykład jeziora Bajkał w Azji i Tanganika w Afryce słownik.
 • Definicja Klimat Informacje obszaru stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w dostatecznie długim czasie (ponad 30 lat). Układ taki jest rezultatem oddziaływania promieniowania słonecznego znaczenie.
 • Definicja Kaldera Informacje powstałe w rezultacie: 1) zniszczenia górnej części stożka wulkanicznego w wyniku wybuchu o dużej sile (na przykład Katmai, Alaska), 2) zapadnięcia się obszaru nad częściowo czym jest.
 • Definicja Kauri Informacje o gruszkowatym kształcie i karbowanej do wnętrza szczelinie wzdłuż jej długiej osi daw. stosowane jako środek płatniczy w niektórych państwach tropikalnych, między innymi obok co oznacza.
 • Definicja Kabotaż Informacje przybrzeżna komunikacja wodna, w szczególności handlowa, pomiędzy portami jednego państwie, leżącymi nad tym samym morzem (kabotaż mały), bądź nad wieloma morzami (kabotaż ogromny krzyżówka.
 • Definicja Kotlina Informacje otoczona wyżej położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w miejscu zbiegu najlepszy.
 • Definicja Kem Informacje wzgórze polodowcowe powstałe w obniżeniu terenu z materiału naniesionego z topniejącego lodowca, ograniczone częściowo ścianą lodowca przykłady.
 • Definicja Kapilara Informacje wąska szczelina w skale encyklopedia.
 • Definicja Konurbanizacja Informacje występowanie obszaru z szeregiem miast, regularnie powiązanych komunikacyjnie i gospodarczo, z których jakiekolwiek nie stanowi wyraźnego ośrodka jak działa.
 • Definicja Kras Informacje gł. wapieni, dolomitów, gipsów albo kredy) pod wpływem działania wody tworzącej powierzchniowe albo podziemne zagłębienia, rozpadliny, jaskinie i tym podobne; również miejsce czy jest.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja PRZYKŁADY Kras, Konurbanizacja, Kapilara, Kem, Kotlina, Kabotaż, Kauri, Kaldera, Klimat, Kryptodepresja, Kanał Morski, Kondominium, Kanion co to znaczy.

Słownik Przykłady Kras, Konurbanizacja, Kapilara, Kem, Kotlina, Kabotaż co to jest.