KLIMAT KANAŁ MORSKI co to jest
Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion, Kotlina, Kauri, Kem, Kondominium.

Słownik i definicje geograficzne K

 • Definicja Kabotaż Informacje przybrzeżna komunikacja wodna, w szczególności handlowa, pomiędzy portami jednego państwie, leżącymi nad tym samym morzem (kabotaż mały), bądź nad wieloma morzami (kabotaż ogromny co to jest.
 • Definicja Kapilara Informacje wąska szczelina w skale definicja.
 • Definicja Kryptodepresja Informacje depresja zalana poprzez jezioro, którego dno położone jest poniżej poziomu morza (a lustro wody ponad), na przykład jeziora Bajkał w Azji i Tanganika w Afryce co znaczy.
 • Definicja Kondominium Informacje terytorium administrowane razem poprzez dwa albo więcej krajów słownik.
 • Definicja Kem Informacje wzgórze polodowcowe powstałe w obniżeniu terenu z materiału naniesionego z topniejącego lodowca, ograniczone częściowo ścianą lodowca znaczenie.
 • Definicja Kauri Informacje o gruszkowatym kształcie i karbowanej do wnętrza szczelinie wzdłuż jej długiej osi daw. stosowane jako środek płatniczy w niektórych państwach tropikalnych, między innymi obok czym jest.
 • Definicja Kotlina Informacje otoczona wyżej położonymi wzniesieniami. Wyróżniamy między innymi kotliny: zapadliskowe (o pochodzeniu tektonicznym), wulkaniczne (kaldera), erozyjne (powstałe w miejscu zbiegu co to jest.
 • Definicja Kanion Informacje głęboka dolina rzeczna o wąskim dnie stromych, skalistych zboczach przecinająca strukturę płyty tektonicznej; jar, wąwóz definicja.
 • Definicja Kras Informacje gł. wapieni, dolomitów, gipsów albo kredy) pod wpływem działania wody tworzącej powierzchniowe albo podziemne zagłębienia, rozpadliny, jaskinie i tym podobne; również miejsce co znaczy.
 • Definicja Kaldera Informacje powstałe w rezultacie: 1) zniszczenia górnej części stożka wulkanicznego w wyniku wybuchu o dużej sile (na przykład Katmai, Alaska), 2) zapadnięcia się obszaru nad częściowo słownik.
 • Definicja Konurbanizacja Informacje występowanie obszaru z szeregiem miast, regularnie powiązanych komunikacyjnie i gospodarczo, z których jakiekolwiek nie stanowi wyraźnego ośrodka znaczenie.
 • Definicja Morski Kanał Informacje szeroka cieśnina, oddzielająca wyspę od większego lądu, na przykład kanał La Manche czym jest.
 • Definicja Klimat Informacje obszaru stanów pogody, obserwowanych w ich naturalnym następstwie w dostatecznie długim czasie (ponad 30 lat). Układ taki jest rezultatem oddziaływania promieniowania słonecznego co to jest.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion, Kotlina, Kauri, Kem, Kondominium, Kryptodepresja, Kapilara, Kabotaż co to znaczy.

Słownik Klimat, Kanał Morski, Konurbanizacja, Kaldera, Kras, Kanion co to jest.